Fovrfeldtklubben                                                                                        Tilbage til Radio Fovrfeld

Kennet Olesen

                                                                                                              Esbjerg 130303

 

Kære Fovrfeldtklubben

 

Jeg er sammen med en kollega - Klaus Birck fra Seminariet i Aabenraa - i færd med et udviklingsarbejde som handler om større børns IT kompetencer. Vi har en antagelse om at børn udvikler kompetencer på de interaktive medier såsom computere o.l. uden egentlig at få ”undervisning” eller systematisk instruktion. De leger og lærer af hinanden og dette sker formodentlig i det enkelte barns eget tempo.

Vi tror også at disse kompetencer mest bruges til at spille diverse computerspil, og uden at tage stilling til kvaliteten af diverse spil (det er ikke vores ærinde) så har vi også en antagelse om at disse kompetencer kunne bruges til helt andre interaktive aktiviteter, som også kunne udfordre børnenes egen fantasi, og styrke samværet mellem børnene ved at de engageres i skabende processer, hvor ”computerkompetencerne” bruges i en kreativ virksomhed, hvor børnene selv former deres egne udtryk.

 

Vi vil derfor invitere jeres institution til at deltage i et kortvarigt projekt, med arbejdstitlen:

 

”Fovrfeldtklubben laver lokalradio”

 

Det skal forstås sådan at vi ved hjælp af en super-computer, som vi vil installere hos jer, sammen med børnene vil producere ”radioudsendelser” fra børnenes egen hverdag i skole og fritid. Disse udsendelser kan af gode grunde ikke blive ”æterbårne” – men vi vil oprette en hjemmeside for institutionen, hvis I ikke har én i forvejen, hvor vi med jævne mellemrum vil lægge børnenes egne produktioner, sådan at forældre og andre kan besøge denne side og ”afspille” radioudsendelserne.

Vi kan også producere CD’er med børnenes produkter. Dette er grundidéen, som kan videreudvikles når vi kommer i gang.

 

Vi tilbyder at der i den aftalte periode bliver opstillet en computer hos jer, som vi (dvs. jeg Helge i Esbjerg og Klaus i Aabenraa)) ”vedligeholder og administrerer” sammen med børnene.

Projektet er i princippet uden udgift for jer – men vi må aftale nogle forhold omkring tyveriforsikring og erstatning for eventuelt hærværk. Vi må også sammen med brugerne aftale nogle ”færdselsregler” for brug af udstyret.

Hvis dette har vakt jeres interesse, vil jeg meget gerne komme ud på Fourfeldt og forklare og demonstrere hvad det er vi gerne vil. Vi regner ikke med at projektet vil beslaglægge jeres arbejdstid ud over den interesse I selv kunne gå hen og få for projektet. Vi har heller ikke forudsat at I skal kunne bruge udstyret på samme måde som vi kan. Men hvis I kan afse tid til at deltage i et eller andet omfang, vil det jo være fint.

 

Hvis vi skal prøve at arbejde sammen om dette projekt, så skal vi i gang inden det bliver for meget ”udevejr” med fodbold og fisketure, så hvis I har mulighed for at reagere inden så længe, så vil jeg gerne kontaktes. I kan ringe, skrive, maile og træffe sådan:

 

Helge Leonhardt Galeasevej 4 6720 Fanø Tlf 22463375 

Seminariet I Esbjerg Tlf 75141688 helge.leonhardt@esbjergsem.dk