Evaluering fra Pau hold 30 B.

 

* Vi ville gerne have haft mere dybtegående undervisning i at spille på guitar.

* Det var for løse opgaver der blev stillet,hvad var det du ville have os til?

* Mere IT undervisning. ( Mere uddybende undervisning omkring udstyr og programmer mm)

* Mere struktur omkring de forskellige opgaver og mere information om målet med opgaven. (klare udmeldinger)

* God og alsidig undervisning.

* Positiv start på dagen med morgensang

* Godt forløb mht at få rykket sine personlige grænser.

* Dejligt at der er accept omkring at vi alle har forskellige grænser, dette var i sig selv motivation til at gå et ekstra skridt.

* Husk pauserne, det er vigtigt at overholde de fastsatte pauser for at bibeholde vores motivation, især på de lange dage.

* Klar udmelding fra start omkring hvordan vores kontakt timer udnyttes eller ikke gør.

* planlægning af undervisning i forhold til en evt afsluttende eksamen.