Hvad er kultur ?

  1. Opgaven lyder på at finde fem billeder på internettet der viser hvad kultur er. Brug www,google,com billeder:
  2. Billederne indsættes i programmet power point, skriv lidt til hvert billede - om hvorfor dette er et billede der viser noget om kultur
  3. Vises for hele holdet.
  4. Herefter vil vi i fællesskab definere hvad kultur er. Hvis du får tid kan du sammen med din sidemand/kvinde prøve at beskrive hvad kultur er!