Devising 1 (definition)
En arbejdsteknik som stammer fra teater. Man kan som gruppe starte fra hvad som helst! Det er dog en gruppe som sammen har bestemt og defineret en struktur hvori der kan undersøges og eksperimenteres med ideer, billeder, koncepter, temaer, og måske musik, malerier, objekter og andre inspirationskilder. Ordet kommer af ‘devise’ (engl.), som betyder at opfinde, optænke, udtænke.

Devising er en processuel arbejdsmetode som giver en gruppes medlemmer muligheden for at være både fysisk og praktisk kreative sammen. Det er det at dele og forme sammen, som er essentiel. Hver persons modsatrettede syn på verden bliver her tilføjet, beskåret og redigeret og nyformede idéer opstår I fællesskabet. 

http://manifestos.wordpress.com/2007/05/02/devising/