2. semester. Afsluttende opgave i musik.

Gruppe a max 5 studerende. Lav et ca. 30 minutters musikprogram for en børnehave. Aftal selv besøg med institutionen i uge 43, f.eks. i undervisningstiden: Torsdag den 26. oktober kl 10.30 - 12.00.

Programmet skal være velforberedt og godt afprøvet inden besøget.

Programmet skal være alsidigt og indeholde sang, dans og spil. Overvej om der skal være en rød tråd i forløbet. Overvej om andre musikaktiviteterne kan kombineres med andre kulturfaglige aktiviteter.

Senest mandag den 30. oktober mailes en 3 - 5 siders synops, til leonhardt@fanonet.dk, indeholdende:

  1. beskrivelse af forløbet
  2. pædagogiske overvejelser
  3. evaluering af besøget i bh.

Synopsen bilægges mailen. Bilægges som 958 samt jeres navne.

Gruppen fremlægger den 31. oktober synopsen for hele stamholdet. Fremlæggelsen skal indeholde mindst en musikalsk aktivitet som skal formidles til hele stamholdet. Der afsættes 20 minutter til hver fremlæggelse.

Litteratur: Litteratur:  "Musik og pædagogik" - 2.rev.udg. Elsebeth Kirk Forlaget Modtryk.
Januar 2006 Pris 249 kr

Find evt inspiration til det praktiske og det teoretiske her på disse links

http://www.lyren.dk/artikler/egenmus.htm

http://www.dragsholm.dk/musikboernehaven/

http://www.lyren.dk/artikler/musinstr.htm

http://www.lyren.dk/artikler/musdim.htm

http://www.lyren.dk/artikler/hobit.htm

http://www.denmusikalskebornehave.dk/

http://www.bupl.dk/internet/BoernogUnge.nsf/0/B723BD1A6B9F67A8C1256FB7003A3005?opendocument