Litteraturliste

 

Jederlund, Ulf
Musik og sprog : et udvidet perspektiv på børns sprogudvikling

oversat af Lene Sepstrup
2003. 151 sider
Forlag: Modtryk
Emne: børn ; sprogudvikling ; sprogindlæring ; musik ; musisk udvikling ; musikpædagogik
Opstilling i folkebiblioteker: 78.073
Om børns musikalske udvikling set fra et kommunikativt perspektiv. Bl.a. om sammenhængen mellem musikalsk og talt sprog, om børns spontane sange samt om brugen af musik i forbindelse med andetsprogsindlæring. Med tips og metoder til hvordan en sprogudviklende musikpædagik kan udformes
Originaltitel: Musik och språk
Med litteraturhenvisninger
ISBN: 87-7394-813-6
Pris ved udgivelsen: kr. 195,00

 

Musikterapi - når ord ikke slår til : en håndbog i musikterapiens teori og praksis i Danmark

Lars Ole Bonde, Inge Nygaard Pedersen og Tony Wigram, vignetter ... David Aldridge
1. udgave. 2001. 319 sider, illustreret + 1 cd + 1 cd-rom
Forlag: Klim
Emne: musik ; musikterapi
Opstilling i folkebiblioteker: 61.51
En bred indføring i musikterapeutiske arbejdsmetoder, teorier og forskningsresultater
Med litteraturhenvisninger og internetadresser
ISBN: 87-7955-004-5
Pris ved udgivelsen: kr. 298,00

 

Vinther, Margit
Se hva' jeg ka' og jeg tør mer'

redaktion: Hanne Dot, illustrationer: Lone Dietrich
1995.
72 sider, illustreret
Forlag: Børn & Unge
Emne: børns udvikling ; udvikling ; børn ; småbørn ; bevægelse ; bevægelseslege ; leg ; musik ; kropssprog
Opstilling i folkebiblioteker: 13.43
Om vigtigheden af musisk udfoldelse og bevægelsesleg, med inspiration til alle, der arbejder og lever med små børn: forældre, pædagoger, musikskoler, vuggestuer og børnehaver
På omslaget: Bevægelsesleg - hvordan?
Hertil findes videokassette
Litteraturliste: side 71-72
ISBN: 87-89780-39-6
Pris ved udgivelsen: kr. 88,00

 

 

Bjørkvold, Jon-Roar
Det musiske menneske : barnet og sangen, leg og læring gennem livets faser

1992. 2. oplag, 1998. 369 sider, illustreret
Forlag: Hans Reitzel
Emne: kreativitet ; musisk dannelse ; musisk udvikling ; musik ; børn ; musikpædagogik ; børnekultur

 

Musik & pædagogik 2. reviderede udgave

redigeret af Elsebeth Kirk
1997. 222 sider, illustreret
Forlag: Modtryk
Emne: musikpædagogik ; musik ; pædagogik ; musikudøvelse
Indhold: Musikken og det kreativt musiske (Elsebeth Kirk: Musik og pædagogik i historisk perspektiv ; Musik og pædagogik - tendenser i slutningen af det 20. århundrede ; Musikalitet.

”Musikken i læreplanerne”, ”Sprogstøtte gennem musikaktiviteter – i

arbejdet med tosprogede børn” og ”Fra krop og stomp til

musikforståelse”.

 

Musikalsk læring

Kirsten Fredens og Elsebeth Kirk
1. udgave. 2001. 259 sider, illustreret
Forlag: Gyldendal Uddannelse
Emne: musikpædagogik ; musikundervisning ; musik ; pædagogik ; læring ; musikalitet ; for erhvervsuddannelser
Om det enkelte menneskes muligheder for udvikling af musikalske evner - på såvel alment niveau som ekspertniveau. Herfra trækkes linjer til konkrete musikpædagogiske forhold i hjem, musikskoler, daginstitutioner, skoler samt socialpædagogiske projekter

 

Almen musikdidaktik

Nielsen, Frede V., f. 1942
2. reviderede og bearbejdede udgave. 1998. 411 sider, illustreret
Forlag: Akademisk Forlag
Emne: musikundervisning ; didaktik ; musik
Indhold: Om bogens målsætning, indhold og grundlag samt om nogle vigtige begreber og distinktioner ; Musikfaget i dannelsesteoretisk belysning ; Musikfaget set indefra ; Musik som et mangespektret meningsunivers - musikken set indefra ...

 

Spil op : om børn, musik og bevægelse

Erik Lyhne, Michael Madsen og Karen Rønne
1990. 14. oplag, 2001. 128 sider, illustreret
Forlag: B&U
Emne: musiklege ; bevægelseslege ; musikudøvelse ; børn
Indhold: Spil op - men hvordan? ; Børns musikalske udvikling ; Musikalske grundelementer ; Den voksnes rolle ; Lege (Rytmiske føre- følgelege ; Lyttelege ; Musikalske dramalege ...

 

 

Ki yo wah : indianerlegender : om musikkens krop og kroppens musik

Kirsten og Kjeld Fredens ; redaktion: Ib Thorben Jensen og Jørgen Andresen ; illustrationer ...: Hakon Lund Jensen
Sangene for vekslende besætning
1993. 92 sider, illustreret
Forlag: Folkeskolens Musiklærerforening
Emne: musikudøvelse ; folkeskolen ; indianske legender ; idræts-undervisning ; musik-undervisning ; for folkeskolen ; børnesange ; sange ; idematerialer ; musikalie

 

Musikalsk odyssé : barnets musikalske udvikling i teori og praksis

Kirsten og Kjeld Fredens
2. udgave. 1992. 123 sider, illustreret
Forlag: Folkeskolens Musiklærerforening
Emne: musiklege ; musikudøvelse ; folkeskolen ; børnesange ; sange ; idematerialer
Sangene for vekslende besætning

 

Riis, Benedicte
Musiske metoder : i opdragelse og undervisning

tekst og musik: Benedicte Riis
1. udgave. 1996. 145 sider, illustreret i farver
Forlag: Folkeskolens Musiklærerforening
Emne: kreativitet ; børn ; opdragelse ; undervisning ; musisk udvikling
Indhold: Teoretisk om det musiske elements betydning i opdragelse og undervisning krydret med forfatterens og andres sange samt forfatterens praktiske erfaringer på området

 


Musikkens gave : hvordan musik påvirker barnets udvikling ved at stimulere dets medfødte ressourcer og give øget social kompetence

Antal-Lundström, Ilona

2001. 249 sider, illustreret
Forlag: Hans Reitzel
Emne: musikpsykologi ; musikpædagogik ; børns udvikling ; udvikling ; musik ; socialisering ; børn
Indhold: Æstetikkens rolle i socialiseringens historiske udvikling ; Musikkens rolle i socialiseringssystemet ; Opdragelse med musik ; Den musikalske kommunikation ; Musik udvikler intelligensen ; Teori og virkelighed

 

Børn og udtryk : om vilkår for børns sproglige og musiske udvikling Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdelingen
1991. 72 sider, illustreret
Forlag: Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdelingen
Emne: fantasi ; musisk udvikling ; børn ; sprogudvikling ; kreativitet
Indhold: Det sproglige og det musiske ; Udtryk og indtryk ; Samspil og fællesskab ; Spædbarnet ; Leg ; Den sproglige udvikling ; Bevægelse, leg og musik ; Den musikalske udvikling ; Børns billedsprog

Der er bare musik over det hele : om at arbejde med det musiske sprog i børnehaven

Jane Meldgaard

2001. 48 sider, illustreret i farver
Forlag: Skipper Clement Seminariet
Emne: børnehaver ; daginstitutioner ; musik ; musisk udvikling ; pædagogik
En række teoretiske overvejelser over musikkens betydning i arbejdet med børnehavebørn med udgangspunkt i den pædagogiske filosofi i Reggio Emilia, Italien

 

Hummelgaard, Ole
Fantasi i pædagogikken : brug legen og musikken!

2000. 168 sider, illustreret
Forlag: Musik og Pædagogik
Indhold: Om teori, begreber og tanker ; Den personlige strategi ; Forberedelse ; Indlæring og udvikling ; Konflikt og grænsesætning ; Research ; Musik ; Rytmik og rytmisk udvikling

Bastian, Peter
Ind i musikken : en bog om musik og bevidsthed

6. udgave. 2004. 267 sider, illustreret
Forlag: Gyldendal
Emne: musik ; bevidsthed ; musikoplevelse
Opstilling i folkebiblioteker: 78.01
Et debatindlæg mod den analytiske musikteori, idet musik ses som en bevidsthedstilstand hos den enkelte lytter og derfor vanskeligt kan beskrives
ISBN: 87-02-03244-9
Pris ved udgivelsen: kr. 199,00