Musikalsk og sproglig udvikling OH

 

Har du sunget med dit barn i dag ?

- skabe følelsesmæssig og social nærhed og fælles forståelse

- at kommunikere

 

Musik er et af de tidligste aspekter i børns sproglige udvikling.

 

Tale og skriftsprogsproglige færdigheder bygger bl.a. på musikalske og kropslige færdigheder.

 

Musikalske aktiviteter indgår i børns sproglige udvikling.

 

Forældre og pædagoger skal være lige så nysgerrige som børnene, når de sammen leger med musikalske og sproglige udtryk.

 

Tit, bøh, timing og måden det gøres på ikke så meget, hvad der bliver sagt.  Der er tale om synkronicitet.

 

Sprog, krop og tonefald skal hænge sammen.

 

Sprog er ikke kun, hvad vi siger -  men i høj grad hvordan det bliver sagt, den musikalske side - prosodien - og gestikken - kropssproget er lige så vigtig.  „Nej tak“.

 

Stemmen udtrykker stemninger.

 

En mor kan høre på spædbarns vræl, om det er ulykkeligt eller vredt.

 

Allerede i spædbarns pludren og fabulerende lallesang er de musikalske sider af sproget tydelige. Sprogtone og klang er forskellige. Japan og DK.(6 mdr)

 

Selv få dage gamle spædbørn kan skelne sit modersmål fra andre sprog.

 

Janus 1 1/2 år telefonsamtale med stor indlevelse i de voksnes musikalske formning af sproget.

 

Både tale , læsning og skrivning er rytmiske processer der forudsætter en vis konsekvens

- hvis vi bytter om på ordene går rytmen og melodien i stykker og meningen går tabt.

- hvis vi ikke kan holde sammen på  meningen når vi taler, går rytmen og melodien i stykker.

- hvis læserytmen går  i stykker, læser vi langsomt, og vi forstår ikke hvad vi læser.

- hvis skriverytmen går i stykker, bliver skriften usammenhængende og måske staver vi forkert.

mange børn lærer først at læse og skrive, når deres kropspuls og rytme er velkoordineret.

 

Det er værdifuldt at lave rytme og pulslege evt forbundet med sprog

- bevægelse, klap, eller lign. i melodirytme og i puls

- fagtesange med bevægelser, der illustrerer tekst og eller musik

- etablering af fælles puls fra 2 årsalderen f.eks. rasle eller tromme

- sanglege med dans/bevægelser

- ord- eller navnelege

- rytmer

 

 

Musik er flertydigt.

 

Stemninger i sang/musik kommer til udtryk i klang, artikulation, melodi, puls, og betoning, metrik, rytme, tempo, dynamik og harmonik.