Musikken i den personlige udvikling

                                      Uddrag af  ”Musik og pædagogik” kap. 8, Kirsten Fredens  

                                      

 

Problemstilling:

Hvordan kan musikken være et pædagogisk værktøj  i den personlige udvikling – såvel individuelt, som socialt?

 

Pædagogen må besidde:

-         evnen til at engagere andre

-         specifikke musikalske kundskaber (viden og kunnen)

-         indsigt i, hvilke betydning musikaktiviteter kan have i den personlige udvikling

 

Definition på Musik:

Musik er organiseret lyd i tid

 

 

Musikkens byggeklodser:

-         Melodi

-         Klangfarve

-         Dynamik (styrke)

-         Akkorder

-         Rytme

-         Tempo/puls

 

 

At beskæftige sig med musik på tre niveauer:

-         At lytte

-         At udføre

-         At komponere

 

 

Musikalitet:

Evnen til at kunne opleve, gengive og komponere musik

 

At være musisk:

Evnen til at kunne erkende og forstå sin omverden og at kunne reagere empatisk (indfølende) på den.

Mangetydighed, overblik, forestillingsevne og følsomhed, både over for det enkelte individ og globalt.

 

Kirsten Maria Skovhøj sep 05