SPONTANSANG OH

 

Formelsang

Kommunikationsmiddel

Fra 2-3 års alderen

Eks: drille, kalde, 

Færdigsang

                                                   Fri brug af eksisterende materiale

                                                   Fra 1½ års alderen

Flydende sang

Spædbarns pludren

Fabulerende glissandi

Mikrointervaller

Frie rytmer

Introspektion (åbning mod dybere lag af følelser og drømme)

 

SANGBRUG

 

Den konkrete lydleg – Analog imitation

Leg og bevægelsessang helhedspræget Ngoma

(Swahili: tromme, dans og fest)

Synge tegningen (ikke om)

Analog imitation

Kinestetisk, visuel og auditiv sansning i en totalsansning Sikia

Eks: Krussedulle-tegning med sang, papirflyver med glissandosang

Flydende sang

 

Symbolsk repræsentation

Sangen har en symbolsk repræsentation

Eks: Drille, fortælle, spørge, befale, spørge, svare,

Fælles reference

Formelsang

 

 

Sang som en del af legens ramme

Akkompagnement til egen leg

”Sang til arbejdet”

Sangen er ikke legens kerne

Emotionel energikilde, som udløser spontanitet

Signalfunktion

                                                Læs mere i JonRoarBjørkvold: Det musiske menneske.    Helge