Den gode opgave:              

 

1.      Har en kort indledning der beskriver et fagligt pædagogisk emne eller problem.

2.      Har en præcis og velafgrænset problemformulering.

3.      Har et indhold, der er i overensstemmelse med titel og problemformulering.

4.      Bruger relevant teori og begrunder alle valg.

5.      Er loyal og kritisk over for kilder.

6.      Diskuterer og vurderer teorierne.

7.      Reflekterer angående teorierne i pædagogisk praksis.

8.      Perspektiverer i forhold til pædagogisk praksis og angiver praktiske handlemuligheder.

9.      Er veldisponeret og har en klar logisk struktur (rød tråd).

10.  Har en tæt sammenhæng mellem problemformulering og konklusion, som sammenfatter de vigtigste pointer.

11.  Er velskrevet i et klart og sammenhængende dansk uden stave- og tegnsætningsfejl.

 

Helge Leonhardt nov06