Evaluering af Antalyastudiemusiklinjetur

 

 

Lørdag

Ankomst

 

Søndag

Tyrkisk bad

 

Mandag

Landsbytur – moske, cafe, privat besøg, vandfald, marked

 

Tirsdag

Institutionsbesøg: Folkeskole, handicapcenter og børnehave

 

Onsdag

Institutionsbesøg

 

Torsdag

Institutionsbesøg

 

Fredag

Riverrafting

 

Lørdag

Hjemrejse

 

 

At rejse ud gør at vi lærer noget om fremmede kulturer, men måske mest om vor egen kultur.

 

KULTURMØDET

Lav brainstorm over oplevelser – alle sanseindtryk tæller!

Snak om forskelle og ligheder.

 

 

INSTITUTIONSBESØG

Hvad har gjort mest indtryk?

Opstil problemstillinger ift. pædagoguddannelsens fag

 

 

MUSIKFAG

Beskriv musikfaglige oplevelser

Hvad gjorde størst indtryk?

 

Sammenfat det faglige udbytte af turen!

 

Arbejdsform: Individuel brainstormtid – taletid til alle!

Nedskriv på overhead, fremlæg kort!