Musik og Pædagogiske Læreplaner , ( D. 25 april 2005, ved pædagog Tina Fjord)

 

1.    Introduktion

2.    Service Loven (Bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner)

3.    Formål med læreplanerne

4.    Indhold i læreplanerne (seks temaer)

Barnets alsidige kompetencer

Sociale kompetencer

Sprog

Krop og bevægelse

Naturen og naturfænomener

Kulturelle udtryksformer

5.    Men hvordan lærer børn?

6.    Hvorfor inddrage musik i læreplanen?

7.    Erik Lyhnes artikel; ”De Musiske dyder er presset” ( fra Børn og Unge nr. 15, 2004)

8.    1000 kroners spørgsmålet: ”Hvad er pædagogens rolle da?”

 

 

 

 

Der er endnu ikke skrevet ret meget litteratur specifikt om musikkens plads i læreplanen, men der er et fyldigt afsnit i bogen”Pædagogiske læreplaner – at arbejde med didaktik i børnehaven” af Stig Broström.