Mine forventninger til praktikken

-         At være åben og positiv omkring nye ting og oplevelser.

-         At afprøve og iagttage egne kommunikative kompetencer og derigennem mener jeg bl.a. at lære tegn til tale og andre kommunikationsformer, der måtte være brug for i arbejdet med brugergruppen.

-         At skabe kontakt og gode relationer til hver enkelt af brugerne, samt et godt forhold til forældrene.

-         At kunne arbejde selvstændigt og tage ansvar i det daglige arbejde og evt. få nogle områder, hvor jeg kan arbejde selv med en eller flere af brugerne.

-         Jeg vil forsøge at få musik inddraget i den pædagogiske praksis, hvor jeg finder det muligt.

-         At kunne reflektere over egne og andres handlinger og derigennem kunne gøre faglige overvejelser.

-         Jeg vil være opmærksom på egne og andres grænser og værne om den enkeltes brugers privatliv.

-         At tilegne mig viden og indsigt i praktikstedets pædagogik og opnå en viden omkring anvendelse af metoder i arbejdet.

-         Jeg kunne godt tænke mig at prøve, at komme med på dagscenteret et par gange og se hvad de laver der.

 

Ting jeg vil være opmærksom på:

Selvbestemmelse – livskvalitet – hvori består det pædagogiske arbejde, hvorfor ikke social og sundhedshjælper.

Jeg ved ikke lige hvor meget jeg kan inddrage musikken og hvor meget der er på stedet i forvejen, så jeg går ind til det med et åbent sind og tager den derfra. Lige umiddelbart tænker jeg, at jeg altid kan spille lidt guitar for nogle af brugerne, men nu må vi se.