Musik-hold: 26. S – mandage – udkast til plan og aftaler.

 

 

Uge                Lektioner       Indhold

14                  4                    Musik & Pædagogik kap.3: s. 45-57: Hvad er pointerne?

                                            Synge – udbygge rygsækken: tema: Forårssange (DGI-sangbogen).

                                            Sangstemmen: Opvarmning – hvordan og hvorfor?

                                            Film, Cathrine Sadolin: Sangteknik – Hvad er pointerne?

                                            Følgende fik vi ikke startet:

                                            Opgaver: Lytte/lyd-opgave

                                            STOMP-film – forsættelse af kreative rytmeserier

                                            Aftaler: *starter* - begrundet pædagogens praksis

(målgrupp: buv?) + Kap.-oplæg til diskussion (navne på).

 

15                  4                    *starter*:  Dan

                                            STOMP – (videre arbejde)

Kap 1+2: Ragnar, Liljan

                                           

16 aflyst         -

17                  4                    *starter*: Pia, Mette, Pernille S, Trine

                                            Kap. 6 + 8 do.

                                           

18                  -

19                  4                    *starter*: Dan, Mathias, Phillip

                                            Kap. 5+7: Janne, Maria, Louise

 

20                  -

21                  4                    *starter*: Janne, Maria, Louise

                                            Kap. 10: Mai-Britt, Carina, Rebekka, Mette, Helle

 

22                  -

23                  4                    *starter*:

                                            Kap. 12: Randi, Aidia, Louise, Jesper

 

24                  4                    *starter*:

Evaluering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema til begrundelse af *starter*- hvad, hvorfor og hvordan - den pædagogisk praksis?

Se kap. 10 – musikken i læreplanerne.

 

At formidle sange, musikglæde, legelyst, rytmer, lyde, toner, klange, instrumenter til:

 

Børn                                   Unge                                   Voksne

normal

handicappede

udviklingshæmmede

 

 

Hvad

konkret indhold

 

Hvorfor

viden, indsigt,

færdigheder

i musikkens

grundlæggende

begreber,

musik som ressource,

musik til menneskelig

udvikling og betydning,

pædagogisk arbejde,

kulturformidling,

samvær,

socialisering, følelser,

andre kulturer,

skabende, terapi

 

Hvordan

metoder, tilrettelægge,

udføre -

Pædagogens

Praksis?

 

 

 

PS: Eget afsæt?

Hvad har du selv personligt tilegnet dig af viden, indsigt, færdigheder, oplevelser, samvær, fællesskaber, erkendelser, at udføre … musikalske aktiviteter?

 

Hvad har været sjovest? Hvad har skabt mest glæde?

Hvordan har du lært? Hvad har du lært? Hvad har du lyst til at formidle videre? Hvorfor?

 

                                            Børn                                   Unge                                   Voksne

Hvad er din

rygsæk fyldt med?

 

 

Musik & Pædagogik kap.3: s. 45-57:

Opgave d. 31.03.08: Hvad er pointerne?

 

Da Elsebeth Kirk kommer langt omkring i dette kapitel har jeg lavet nogle diskussionsspørgsmål.

Der er overlap, så brug de spørgsmål, I finder relevante til at belyse pointerne.

 

1  Hvad betinger musikalsk udvikling, virkelyst og aktivitet? Arv og/eller sociale forhold?

2  Hvad forudsætter en god pædagogisk praksis omkring børns musikalske potentialer?

3  Hvor bred skal musikalitetsbegrebet forstås?

4  Seashore: Hvad mener han?

5  Kan musikalitet udvikles? Hvordan?

6  Problemer og fordele ved undervisning i musik?

7  Hvordan lærer børn/unge/voksne?

8  Er der tale om enten-eller i forbindelse med musikalske udbud?

9  Kognitiv udvikling og Piaget: Hvad handler det om? Fordele/ulemper ved stadie-forløb?

10 Nyt – gammelt/erfaringer: Hvordan er samspillet her?

11 Pædagogens/den voksnes ansvar?

12 Hvad indbefatter helhedsudvikling?

13 Erikson? Hvad mener han?

14 Bernhard Christensen? Hvad mener han?

15 Kunst? Hvad er det?

16 Hvorfor synger vi ikke?

17 Kan erfaringer generaliseres?