Indhold:

Musik og pædagogik i historisk perspektiv:

Kapitel 1 og 2 i ”Musik og pædagogik”1

Dansk musikkultur

Folkekultur og finkultur

Bog/oversigt og CD med eksempler

Musikalitet:

Musikalsk identitet

Kultur bæring

Kapitel 3 ”Musik og pædagogik”

Kreativitet

Improvisation

Komposition

Kapitel 4 i ”Musik og pædagogik”

Sang og stemmetræning

Spontansang

Stemmetræning

”Det musiske menneske”2

Kompendium i stemmetræning

Musik og leg

Leg og læring

Det musiske menneske

”Det musiske menneske”2

Kapitel 6 i ”Musik og pædagogik”

Musik o g kommunikation

Musik og følelser

Musik og sproglig udvikling

Musik i medier

Aktivt udøvende og passivt konsumerende

4. del i ”Musikalsk læring”

Musik og læring

Æstetisk læring

Stemthed

De mange intelligenser

Pædagogiske læreplaner

www.uvm.dk

2. og 3. del i ”Musikalsk læring”

Formidling

Didaktik

Kapitel 9 i ”Musik og pædagogik”

Kapitel 13 i ”Musikalsk læring”3

Kapitel 10 og 11 i ”Børn musikalske udvikling”4

Musik og bevægelse

Kapitel 10 i ”Musik og pædagogik”

 ”Spil op”5

”Rygsækken” Bibi Fussing og Dorte Bille6

Musikteori

Puls

Rytme

Nodeværdier

Nodesystemet

Skalaer

Kvintcirklen

Transponering

Dur og mol

Taktarter og betoning

Becifring (Tre og firklange)

Form

Periode

Improvisation og komposition:

”Det musiske menneske”

Bog og video ”Se hvad jeg kan og jeg tør mer´”

 
1 ”Musik og pædagogik”, Elsebeth Kirk, 2006,  Modtryk
2 ”Det musiske menneske”, Jon-Roar Bjørkvold, 1998 Hans Reitzel. Udgået fra forlag. Uddrag i kopi.
3 ”Musikalsk læring”, Kirsten Fredens og Elsebeth Kirk, 2001 Socialpædagogisk bibliotek, Gyldendal Uddannelse
4 ”Børns musikalske udvikling”, Bertil Sundin, 1978. Forlaget Børn og Unge. Uddrag i kopi.
5 ”Spil op”, Michael Madsen, Erik Lyhne og Karen Rønne. Forlaget Lyren 1990.
6 ”Rygsækken” Bibi Fussing og Dorte Bille. Forlaget Edition Egtved. 1997