9.5.2. Musik

Indhold:
Glæden ved musik og sang!
Musik og sang som kilde til kulturformidling, kulturskabelse og
kulturoverlevering.
Musik og sang som udgangspunkt for personlig og faglig udvikling.
Musik og sang som unik ramme for samvær.
Formålet med undervisningen på musiklinien er, at den studerende erhverver
sig faglige forudsætninger for at kunne formidle musik og musikglæde til
børn, unge og voksne og derved kvalificerer sig til at arbejde aktivt med
musik i det pædagogiske felt.

Målet for liniefagsundervisningen er, at den studerende erhverver sig
   - viden om fagets grundlæggende begreber, arbejdsområder og metoder samt dets betydning for pædagogisk arbejde
   - viden om musikkens faglige muligheder - både som redskab til udvikling
   og som udtryk for følelser
   - evne og mod til, via personlig og faglig udvikling - at skabe glæde
   gennem musikalske oplevelser
   - sans for musikalske værdier og kvalitet, således at musik til alle
   tider bliver en æstetisk oplevelse
   - forståelse for musik som unik samværsform og som socialiserende faktor
   - forståelse for problemstillingen omkring passiv musikkonsumering
   kontra aktiv musikudøvelse
   - indsigt i egne og andres musikkulturer
   - forudsætninger for at udvælge musikfagligt stof, som egner sig til
   musikpædagogisk arbejde
   - færdigheder i at udføre skabende og udviklende musikaktiviteter
   - instrumentale færdigheder.


Den fagligt praksisrelaterede opgave i praksis.

SANG,
Den studerende synger med eller uden akkompagnement

INSTRUMENTALSPIL,
den studerende spiller på det instrument, der er modtaget undervisning i.
Der demonstreres færdigheder i akkordspil med minimum 3 forskellige
akkorder og melodispil med minimum 5 forskellige toner.


MUSIKFORMIDLING,
Den studerende formidler en sang, rytme, dans eller anden musikaktivitet
til de tilstedeværende eller til en selvvalgt medbragt gruppe.