5 aktivitetsformer

Frede V. Nielsen taler om 5 forskellige aktivitetsformer i forbindelse med beskæftigelse med musik i undervisningsmæssig sammenhæng:

Reproduktion: Udføre, genskabe (synge spille) eksisterende musik

Produktion: Skabe, komponere, arrangere, improvisere

Perception: Modtage lytteindtryk og umiddelbart forarbejde dem til at give musikalsk mening.

Interpretation: Analysere og fortolke musik og som regel udtrykke forståelse og tolkning i et ikke-musikalsk medium. Interpretation kan ske ved omsætning til fire typer ifølge Frede V. Nielsen (p328):

  1. til noget verbalt 
  2. til noget billedligt /visuelt
  3. til noget bevægelsesmæssigt og dramatisk
  4. til anden musik

Refleksion: Overveje, undersøge, perspektivere musik i historisk, sociologisk, psykologisk m.fl. sammenhænge.  (Nielsen p295) Ved reflekterende virksomhed er det spørgsmål om at se tingene i et lidt større perspektiv. Didaktisk i forhold til det alment dannende – (feks ”det selvstændige, selvforvaltende og myndige menneske….med den kritiske bevidsthed”), i forhold til det musikvidenskabelige eller i forhold til andre vidensdiscipliner.

 

Nielsen, Frede V., f. 1942 Almen musikdidaktik 2. reviderede og bearbejdede udgave, 3. oplag. Akademisk, 2006

 

 

Helge Leonhardt