Intelligenser - læringsstile

  1. http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Temaer/Intelligens/20070227200637.htm

  2. http://intelligenser.emu.dk/

  3. http://www.laeringsstil.dk/omlaeringsstile.asp