Musik & Pædagogik kap.3: s. 45-57:

Opgave d. 31.03.08: Hvad er pointerne?

 

Da Elsebeth Kirk kommer langt omkring i dette kapitel har jeg lavet nogle diskussionsspørgsmål.

Der er overlap, så brug de spørgsmål, I finder relevante til at belyse pointerne.

 

1  Hvad betinger musikalsk udvikling, virkelyst og aktivitet? Arv og/eller sociale forhold?

2  Hvad forudsætter en god pædagogisk praksis omkring børns musikalske potentialer?

3  Hvor bred skal musikalitetsbegrebet forstås?

4  Seashore: Hvad mener han?

5  Kan musikalitet udvikles? Hvordan?

6  Problemer og fordele ved undervisning i musik?

7  Hvordan lærer børn/unge/voksne?

8  Er der tale om enten-eller i forbindelse med musikalske udbud?

9  Kognitiv udvikling og Piaget: Hvad handler det om? Fordele/ulemper ved stadie-forløb?

10 Nyt – gammelt/erfaringer: Hvordan er samspillet her?

11 Pædagogens/den voksnes ansvar?

12 Hvad indbefatter helhedsudvikling?

13 Erikson? Hvad mener han?

14 Bernhard Christensen? Hvad mener han?

15 Kunst? Hvad er det?

16 Hvorfor synger vi ikke?

17 Kan erfaringer generaliseres?

 

 

Margrete Hedegaard Rasmussen