Afrikansk sang, dans og spil

Holdet deles i 3 grupper der får hver deres stykke musik:

  1. Dosala (Zaire)
  2. Tuneumba (Tanzania)
  3. Hiyoo Kuzambia (Tanzania)

Læringsopgave:

Lyt til musikken, lær sangen,

Læs danseinstruktionen og indøv dansen til musikken.

Lyt til trommerne og spil trommer så det lyder som på cd'en.

Formidlingsopgave:

Gruppen skal nu formidle dette til hele holdet. I bestemmer selv hvordan det skal gribes an og hvordan I vil  instruere. Vil I synge, danse eller spille først ? Skal det være med eller uden tekst ? osv -

Målet er at hele holdet er i gang: En del spiller trommer og resten synger mens de danser.

 

Helge Leonhardt Galeasevej 4 6720 Fanø tlf 22463375  leonhardt@fanonet.dk       www.leha.dk