Guitar-klaver-workshop for alle UMD-studerende v/ Juba og Jette

                hver ONSDAG kl. 15.00-16.30 i lokale 3114

Workshoppen starter ONSDAG d. 22.2 (uge 8) og fortsætter semestret ud.