"Kan musik skyde genvej til autisters inderste følelser"?

Offentliggjort den 7. nov. 2013

Cand.psych. Line Gebauer, Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN), Aarhus Universitet
Musik er forbundet med stor nydelse og skaber stærke følelser i lytteren, dette gælder også for personer der ellers har svært ved at opfatte følelsesudtryk, nemlig personer med autisme og Asperges syndrom. Meget tyder derfor på at musik har en unik evne til at skyde genvej til vores følelsesliv og at dette kan have stort potentiale for dem, der lider af autisme eller Aspergers syndrom.

https://www.youtube.com/watch?v=bGiGWZDKEP4

https://youtu.be/bGiGWZDKEP4

 

Forskerfortællinger: "Musik, følelser og forplantning" 

Offentliggjort den 10. mar. 2014

Hvorfor har vi mennesker opfundet musik? Meget tyder på, at vi simpelthen ikke ville kunne overleve uden. Hjerneforsker og musikeren, professor Peter Vuust fortæller, hvordan musikken påvirker vores hjerner.

 https://www.youtube.com/watch?v=TFaESrrw-rY

 

Dur, Mol og Følelser - Karen Johanne Pallesen

Uploadet den 23. nov. 2011

Er menneskets evne til at skelne mellem dur og mol biologisk betinget? Følg den spændende grundforskning der finder sted på Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab på Århus Universitetshospital.

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQOqkkNY_As

 

Musikterapi med børn uden sprog

Offentliggjort den 31. jan. 2013

Ulla Holck fortæller, hvordan musikterapi kan hjælpe børn, der ikke kan kommunikere med andre.

Allerede når et spædbarn er 6 uger gammelt, kan man høre de første lyddialoger mellem forældre og barn. Forældre og barn kommunikerer med smil og lyde, hvor puls, rytme, timing, klang og melodiske bevægelser er med til at forme samspillet.

Men nogle børn er ikke i stand til at kommunikere med andre. Det kan være børn, der er født med en hjerneskade, kromosomafvigelse, eller f.eks. pga. iltmangel under fødslen lider under en række fysiske, kognitive og sociale vanskeligheder, som har svækket deres evne til at kommunikere. For disse børn kan musikterapi være et middel til at fremme deres sproglige evner.

Ulla Holck viser og forklarer i forelæsningen helt konkret, hvordan musikterapi foregår. Videoen indeholder også en optagelse med en toårig dreng i et musikterapeutisk forløb. Drengen, der tidligere ikke har vist tegn på interesse for at kommunikere med sin omverden, begynder efterhånden at udvikle et ordforråd.

https://www.youtube.com/watch?v=uAgVMy2cnlg

 

Musikterapi i psykiatrien

Offentliggjort den 1. feb. 2013

Inge Nygaard Pedersen fortæller om, hvordan musikterapi kan bruges som behandlingsform inden for psykiatrien.

Musikterapi kan bruges til at skabe kontakt til patienter i de tilfælde hvor det er svært at etablere kontakt. Også med patienter med de sværeste psykiske lidelser som skizofreni og infantil autisme. I begge tilfælde er typiske symptomer at patienterne er følelsesmæssigt tilbagetrukket og isoleret. Det kan være svært at få startet en samtale med ord. Her kan musikken være et redskab til at få etableret en følelsesmæssig kontakt, og få startet en nonverbal dialog som et første skridt på vejen til gensidig kontakt.

Hvert møde med hver patient kalder på forskellige teknikker, og musikterapi kan tilpasses den enkelte patient. Musikken opstår i nuet og afspejler derved kontakten mellem de to, der spiller. Musikterapeuten er trænet i at kunne være meget nærværende og lyttende i øjeblikket og vide, hvordan hun kan bruge musikken her og nu.

Der findes info om årsskriftet "Musikterapi i psykiatrien", som nævnes i videoen, her: http://www.psykiatri.rn.dk/Afdelinger...

https://www.youtube.com/watch?v=f9TjbD7BViI

 

Musikterapi på hospice

Offentliggjort den 7. feb. 2013

Lars Ole Bonde fortæller om, hvad det er musikken kan med mennesker, der er tæt på døden. Han fortæller om hvordan musikterapeuter helt konkret arbejder med døende og pårørende og giver eksempler fra forskning, der dokumenterer musiks effekt i den lindrende behandling.

https://www.youtube.com/watch?v=uzNVi-9MIHg

Aktive/ekspressive metoder: Synge, spille, improvisere sammen, skrive sange,

Receptive/lyttebaserede metoder: lytte til musik for at mindes, musik og afspænding, "musikrejser"

(Egne kommentarer: sing back, rap til allerede indspillet musik, indspille med professionelle)

musik med livshistorisk betydning.

Anders Rogg "Lyden af lys"

Film om musik der kan lånes på biblioteket:

'Tralala' handler om hvordan undervisning i sang, rytmer og bevægelse kan virke befordrende for både den musikalske og den personlige udvikling hos børn. Hvor tidligt skal man starte musikpåvirkning for at opnå maksimale resultater? "Lad far synge til fostret i maven", siger Inge Marstal, professor med speciale i børn og musik, blandt andet. "Man kan ikke begynde for tidligt; alle mennesker er musikalske. Ikke i den forstand, at de måske kan spille et instrument. Men det er heller ikke den eneste form for musikalitet, der betyder noget." Vi oplever i filmen bl.a. eksempler på 'baby salmesang', som er rytmik for børn i regi af landets sognegårde. Det gør det billigt at være med, og kirken vil gerne knytte unge til sig.
stimulation ; børns udvikling ; musikundervisning ; børn ; småbørn ;
 

Complaints Choir

Hvad er beklagelse, og hvad gør man, hvis man har et presserende behov for at klage over noget - stort eller småt? Man kan, som filmen viser, samle et kor og synge hinandens klager ud i det offentlige rum. Filmen følger det verdensomspændende kunstprojekt Complaints Choir og processen med at samle kor i Chicago og Singapore. Med underfundig poetisk fornemmelse undersøger filmen begrebet "at beklage sig"både inden for og uden for rammerne af kunstprojektet, og indfanger vanviddet og humoren såvel som de mellemmenneskelige aspekter bag det tankevækkende projekt. Er "beklagelse" en grundlæggende form for kommunikation? Hvad sker der eksempelvis, hvis et helt samfund nægtes retten til at beklage sig?

http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?filmid=9000000260