Opgaver oversigt

Specialisering

Mette og Lene Maria D Tarja
Allan Annisette  
Ria Charlotte  

Audio (lyd produktion med audacity 

Maria, Allan, Maria D., Lene, Annisette.  
Charlotte, Mark, Mette  

Forestilling 4 semester

Charlotte & Ria  Annisette Afleveret og godkendt
Mette  

 

 

Spontansang Opgave  Spontansang

 

Maria Britt Hansen

Annisette Aarestrup

Mette Vinther og Linda Sofie Verman

Marc Sonny Borup Hansen

Charlotte Vollesen Sørensen

Lone Julia Buch

Allan Hyldtoft Kjeldsen

Tina Quitzau 

 

 

Dukketeater Opgave dukketeater

 

 Maria Britt Hansen

Annisette Aarestrup

 Mette Vinther

Marc Sonny Borup Hansen

 Charlotte Vollesen Sørensen

Lone Julia Buch

 Linda Sofie Verman

Tina Quitzau

 Allan Hyldtoft Kjeldsen