Institutionsbesøg

Hold a max 4 personer

Hvem er på holdet og hvilken institution ?

Hvem er på holdet Hvilken  institution Fremlæggelse
Helle F, Mona, Tove og Helle N. Dagplejen Bramming - Legestuen  
Lone S, Randi, Michael S og Ümran Børnehuset Kvaglund  
Martin, Niels, Pernille og Ulla Torveværkets Børnegård  
Birgitte, Lone F, Vivi og Johild Ude Legestuen i dagplejen Jerne  
Abdi, Irene, Inger og Heidi Varde STU - Gårde  
Hanne, Mette, Michael O og Charlotte Børnehaven Valmuen i Esbjerg