MUSIKVIDEO Playback optagelser.

Stamholdet deles i hold a 5 til 6 personer.

Medbring

Teksterne skal I kunne udenad, så I kan mime under optagelserne. Ansigterne skal være synlige - dvs ingen maskering.

Der videooptages i et hug mens musikken fra CD'en spiller. Ingen redigering - klipning mv.

Overvej hvordan koreografien skal være

Husk næroptagelser

Husk der skal være masser af lys. Der må ikke optages i modlys.

Husk at overdrive mimikken så det opfanges af seeren.

Pædagogiske overvejelser:

Hvordan kan musikvideo-projektet stimulere musikalske kompetencer ?

Hvad får børn/brugere ud af at arbejde med musikvideo-projekter ?

Helge Leonhardt Galeasevej 4 6720 Fanø tlf 22463375  leonhardt@fanonet.dk       www.leha.dk