Den fagligt praksisrelaterede opgave i praksis.

SANG,
Den studerende synger med eller uden akkompagnement

INSTRUMENTALSPIL,
den studerende spiller på det instrument, der er modtaget undervisning i.
Der demonstreres færdigheder i akkordspil med minimum 3 forskellige
akkorder og melodispil med minimum 5 forskellige toner.

MUSIKFORMIDLING,
Den studerende formidler en sang, rytme, dans eller anden musikaktivitet
til de tilstedeværende eller til en selvvalgt medbragt gruppe.