Kreativ dans

 

 

 

 

Stimulering af væsentlige sider af barnets udvikling, motorik, kropsbevidsthed, følelser og fantasi.

Grundlæggende mål med alle bevægelsesaktiviteter er at variere, at differentiere, at kommunikere og dette hele tiden i relation til musik eller musikalske elementer. Turde bruge sig selv og bruge bevægelse og dans som et udtryksmiddel.

Fællesskab: Bevægelse og dans er en vidunderlig hjælp til følelse af fællesskab. Fællesskab i bevægelsen kræver ikke så mange tekniske forudsætninger og færdigheder som det fællesskab der ytrer sig ved musikalsk sammenspil.

Forståelse af eleverne: I bevægelsen ser vi undervisere børnene på en anden måde end når de sidder på deres stole. De er mere synlige som hele mennesker. Sikkerhed og usikkerhed, angst og glæde, modstand og parathed meddeler sig igennem deres kropsudtryk og måden at bevæge sig på. Det kan hjælpe os til at forstå den.

Samarbejdet kan være på tværs af alder: børn/voksne og små børn/store børn. Man kommer tæt på og kommer i berøring men hinanden på en naturlig måde.

Lyst og evne til at tilegne sig ny musik vokser, når musikken skal gives et kropsligt udtryk.

Musikoplevelsen bliver meget konkret, musikforståelsen styrkes, og musikudøvelsen stimuleres.

Musikkens grundelementer bliver oplevet meget konkret – tempo, dynamik, betoning, rytme, puls, mm udtrykkes/bevidstgøres ved hjælp af bevægelsen.

 

 

 

 

Anvendt orkestermusik:

1.             Georg Frideric Händel (1685-1759) Watermusic Country Dances 1 and 2              1:41

2.             H.C. Lumbye (1810-74): Champagne galop                                           2:15

3.             Petr Tjaikovskij Nøddeknækkeren Danse russe Trépak (til chifon)                            1:12

4.             Ennio Morricone The Mission Gabriels oboe              (til chifon)                            2:12

 

 

 

Opvarmning (musikbaggrund nr 4) med chifon-tørklæder.

1.                         Gør som jeg. I er mit spejl.

2.                         2 og 2. Føre følge. Og byt.

3.                         Gør som mit tørklæde. (Mit tørklæde er din krop.)

4.                         2 og 2. Gør som hinandens tørklæde. (musikbaggrund nr 3)

 

Kreativ dans til 1):

1.             Samtale om hvilke associationer musikken giver

2.             Baggrundshistorie om hvordan musikken blev skrevet til King Georges kroning. Musikken blev uropført på festdagen med kongen siddende ved bredden af Themsen mens musikkerne sad i både i både og spillede. Derfor navnet ”Watermusic”.

3.             Fri bevægelse til musikken

4.             Bevidstgørelse af musikkens form

5.             Udfærdigelse af koreografi

 

 

 

 

 

Litteratur: Lene Kold og Ingrid Oberborbeck. Kreativ bevægelse og dans med børn.

Forlaget Dansk Sang 1989. Musik og bevægelse i emner fra hele verden.

Kreativ opbygning af bevægelses- og danseforløb, der styrker børnenes musikforståelse og stimulerer deres kropslige og følelsesmæssige oplevelse af musikken.

 

 

 

 

 

 

Helge Leonhardt Galeasevej 4 6720 Fanø tlf 22463375  leonhardt@fanonet.dk       www.leha.dk