Billeder fra african bongo i december

 

 
December 2003 MASEFU MASEFU Stamhold 22f