Her er din hverdag 

Midifiler til 1. stemmer (Steen, Tonny, Jesper, Allan, Tina, Mette, Karen, Pernille, Nanna)

1 Stå så op 3 Skoledit 4 Kinesiske kruseduller 5 Fri  6Fritter
7 Makrel

Midifiler til 2. stemmer (Gladys, Linette, Maria, Jackie, Blanca, Dorthe, Karina)

1 Stå så op 3 Skoledit 4 Kinesiske kruseduller 5 Fri 6Fritter
7 Makrel

Midifiler til 3. stemmer (Nadia, Majken, Lene, Lone, Hanni)

1 Stå så op 3 Skoledit 4 Kinesiske kruseduller 5 Fri 6Fritter
7 Makrel

Praktiske anvisninger til kor - koreografi mm

Midifiler med det hele. Hvis du downloader VanBasco midiplayer www.vanbasco.com/ kan du lege karaokee med "Her er din hverdag" - (vist nok kun første vers )

1 Stå så op  2 Vågn op !  3 Skoledit og skoledat  4 Kinesiske kruseduller  5 Fri 
6 Vi går på fritter  7 Makrel i tomat 8 Zap zap  9 Stjerneskud  10 Nu er det slut