Metode til musikanalyse

LYD
dvs. sound, besætning, instrumentation, spillemåde, syngemåde, om der er solospil, vekselspil mellem to eller flere, sammenspil mellem forskellige grupper, om der synges enstemmigt og/eller flerstemmigt i sopran alt/tenor/bas, om det er kraftigt eller svagt hele vejen eller hvordan det skifter, om der anvendes elektrisk forstærkning med eller uden effekter i behandlingen af lyden osv. osv.

RYTMIK
dvs. taktart, tempo, faste eller skiftende mønstre, om der er betoning På 1+3 eller 2+4, om den er fremherskende eller underforstået, om den er enkel eller kompliceret, om der er en eller flere, om den indeholde swing, om man kan bevæge sig til den, om den hedder noget osv. osv.

MELODIK
dvs. om melodien eller melodierne er bygget på karakteristiske motiver, om den som helhed er sangbar, solistisk eller instrumental, om den udvikler sig, om der improviseres over den, om den er fremherskende, om den er velformet, om den passer til teksten osv. osv.

TEKST
dvs. forholdet mellem ord og musik, tekstens indhold, ordvalg, opbygning, om den er væsentlig eller ikke, om der er brug for oversættelse eller kopiering for at følge med, om den er forståelig osv. osv.

HARMONIK
dvs. samklange eller akkorder, om der er få eller mange, om de er enkle eller komplicerede, om det er dur eller mol, om der skiftes toneart undervejs, om de er med til at opbygge spændinger og evt. kulmination, om de styrer melodiens forløb osv. osv.

FORM
dvs. opbygning, konstruktion - f.eks. A-B-A, A-B-C, A-A'-A, eller lign., om der er introduktion og afslutning, om der er temaer der varieres, om de kommer igen, om der er overgange, om der er mange eller få led, om inddelingen er klar, om den er typisk osv. osv.

STIL
dvs. geografisk og historisk præg, altså om musikken er typisk for en bestemt periode, et bestemt område, en bestemt tradition og en bestemt person eller gruppe, f.eks. barok, klassik, romantik, jazz, rock, folk, latinamerikansk osv. osv.

FUNKTION
dvs. formål, f.eks. om musikken er beregnet til dans, underholdning, ballet, teater, kirke, film, tv, om den skal understrege en tekst; fortælle eller beskrive noget, om den vil adsprede eller vække til eftertanke, om den er lyttemusik osv. osv.

KARAKTER
dvs. følelsesindhold, stemninger i musikken, f.eks. om den er munter, seriøs, romantisk, aggressiv, smuk, folkelig, modsætningsfuld, grov, nuanceret, raffineret, fredelig, sentimental, neutral osv. osv.

TEKNIK
dvs. hvordan musikken er produceret, f.eks. om det er en studieoptagelse, om der er playback, ekko eller andre effekter, forstærkning osv. osv.

VURDERING
dvs. en objektiv bedømmelse af musikkens kvaliteter, altså om dens mål og midler passer til hinanden, plus din egen personlige mening baseret på dine subjektive reaktioner - såvel positive som negative ...

DATA
dvs. informationer om titel, komponist, forfatter, medvirkende, plade osv. osv.


©1999 Ole Barnholdt

http://w1.1329.telia.com/~u132900022/stenhus/teori/metode_til_musikanalyse.htm