Opgaver: 

Musik til Halfdan Rasmussen:

Opgavebeskrivelse 

Steen 050305 Lene 060305 Dorthe 090305
Maria 100305 Tonny 130305 Betina 1 140305  
Betina2 140305 Allan 180305 Karen  310305
Tina 060405 Linette 080405 Maiken 080405
Blanca 140405 Nadia 140405

Aktivitet for 0-6 årige:

Opgavebeskrivelse til besøg

Tina, Jesper, Tonny 310305

Steen, Maiken og Dorte 240205

Steen, Maiken og Dorte 270105

Allan og Mette 270105

Maria og Lene evaluering 280205

Maria Gunnersen 210105

Mette og Allan 

Lone og Karen 

Linette og Gladys evaluering 280205

Linette, Gladys og Karina 190105

Gladys, Linette og Karina

Program for vuggestuebørn:

Allan, Jesper, Tonny og Steen

Pernille Bonnen 228, Maria Gunnersen 228, Lene Bogh Vendelbo 228

Pernille Bonnen 228 Maria Gunnersen 228 Lene Bogh Vendelbo 228 redigeret

Pernille Bonnen 228 Maria Gunnersen 228 Lene Bogh Vendelbo 228 redigeret fra Maria 

Karen, Gladys, Karina, Blanca, Jackie og Linette.

Nanna, Dorte og Tina