I Uge 37 tager mit oplæg om didaktik og musik udgangspunkt i flg.:

 1. ”Musik og Pædagogik”, kap. 9

 2. ”Musikalsk læring, kap 13 og Illona Antal-Lundstrøm: Musikkens gave, s. 221 – ff.

Pernille fra 23s2 informerer 
Der er salsa igen tirsdag d 31/5-05, fra 17-18.00  i musiklokalet på  Seminariet. Vivi Nielsen kommer igen og instruerer. Du kan sagtens hoppe på. Vivi skal have  koster 150 kr i timen, som de fremmødte deles om.

Ja det er rigtigt at I skal arbejde selv tirsdag den 24. maj idet Kirsten Maria og jeg er på studietur med 5. semester. SAMBAteksterne - rytmerne se 

http://jakob.jensen68.person.emu.dk/musikkurser/historie/etnoram.htm - brasilien - samba -

Samba program 

 1. Maria

 2. Kom nu med til karneval

 3. Ay ay si si (Tag palmehatten på)

 4. Du må lær' at le

 5. Hvad siger lærerne

BREAKS

Uge 17

 Morgensangleg v/Tina Fjord  (hvem kan huske den på tirsdag?)

Oplæg om læreplaner  v/Tina Fjord (de udleverede ark kan hentes her på siden!)

Musikteori: Dur og mol-skalaers opbygning

                    Kort snak om kvintcirklen

                    Teoriark  indeholdende opgaver udleveret (opgaverne forventes løst!)

Gennemgang af medbragte aktiviteter til SFO

Til næste gang

Forbered en aktivitet, hvor du også overvejer formidlingssituationen

KM laver oplæg om unge og musik. Man kan med fordel læse Jon Roar Bjørkvold ”Det Musiske Menneske” s. 269-285.

OBS Torsdag den 9. juni mellem klokken 16 og 19 Sambaoptog i Alslev sammen med SFO, skole, bh og liniehold 22f og 23S.

uge 17

Vælg en af aktiviteterne fra repertoirelisten 6 – 9 år.

 1. Åh Susanne
 2. Bro, bro brille
 3. Spanske Hans
 4. Aramsasa
 5. ”Hvem griber rytmen?”
 6. Haj-sangen
 7. Augustin og Rosmarin
 8. Per 7-spring
 9. Gurli, du er dejlig
 10. Malela
 11. Dirigentleg (fjer og bolde)
 12. Hop og spring
 13. Limbo rock
 14. Stopdans
 15. Føre-følgeleg
 16. Masefu
 17. Tur ve æ hav
 18. Cum alele
Overvej hvorledes du  i uge 17 vil lave aktiviteten med dine medstuderende. Nedskriv det i punktform. Vær klar til at udføre  aktiviteten!

Musik 19.4. 

1. Goda – hej hop – som rammeleg 

2. Henrik og Martin

    Repetition af puls og rytme (nodeværdier) + ”slavetrin”

    Introduktion af ”gear” – herunder bakgear (efterslag) og turbogear (trioler)

    Gummistøvledans med break

    Rap med maveklap og alm. Klap samt knips med højre hånd

   

    Det var her forleden dag på en sidegade til strøget

    Folk kom og sagde jeg havde pletter på tøjet

    Så jeg prøved selv å få dem a

    Men det var ikke nogen særlig let sag

    Så jeg prøved med svovl og salpetersyre

    Nu ligger tøjet ude på græsset å ryger!

 3. Intelligenser.

    Ud over kapitel 8 i ”Musik og Pædagogik” – tjek  www.dr.dk/videnskabold/tema/hjernen/iq.asp

 4. Gruppeopgave 2 og 2. Vælg sang/aktivitet. Overvej dels videreformidling samt udbytte for      deltagere (medstuderende) ift. intelligenserne.

 5. Repetition af trommerytmer: calypso, gagalop og boogie-woogie. Ekkosang henover (Orla!)

 6. Martins rap + stompinstrumentarium.

Lektier 23 S – tirsdag

LINJEFAGSUNDERVISNINGEN LÆSES IKKE I UGE 10-14, HVOR I SKAL ARBEJDE MED TVÆRFAGLIGT PROJEKT.

I UGERNE DEREFTER LÆSES 5 TIMER I STEDET FOR 4.

I uge 15 forventer jeg, at du har læst følgende: Kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 8 og 9  i ”Musik og pædagogik”

At du har orienteret dig ift.

 1. -         ”Rygsækken” af  Bibi Fussing og Dorte Bille

 2. -         ”Musik og sprog” af Ulf Jederlund

 3. -         ”Spil op” af Erik Lyhne, Michael Madsen og Karen Rønne

 4. -         ”Se, hva´ jeg kan” Margith Vinther - bogen

At du evt. har prøvet at lave et musikprogram med vuggestue/dagplejebørn sammen med en/nogen fra holdet (optag evt. video) 

At du føler dig nogenlunde sikker ift. gennemgåede nodeværdier

 At din instrumental repertoireliste vokser støt, både mht. melodi og akkordspil

 GUITARUNDERVISNING:

HL og KM er til rådighed tirsdage fra 12.30-13.15.

Uge 7: 

Kære linjehold

Min datter er syg, så derfor må I klare jer selv i dag.

Jeg sender her  det, jeg havde planlagt til i dag – let omskrevet – så I forhåbentlig kan klare jer selv.

God fornøjelse! 

Kirsten Maria

         DAGSPROGRAM 

 1. Start med en sang!
 2. Leg en leg (fx Gurli, du er dejlig  - nogen af jer har lært den ved Lau)
 3. Kan I navnene på hinanden? – kan I en navneleg?
 4. Se filmen: ”Se hvad jeg kan – og jeg tør mer´”  af Margit  Vinther og Hanne Sonnenborg
 1. Dan grupper på 2. 3 eller 4 – måske med nogen I ikke kender så godt?!
 2. Læs kapitel 10 i ”Musik og Pædagogik” – findes på lærerkontoret og biblioteket – lån evt. mit kopikort – det ligger vist i min skuffe.
 3. Uddrag heraf  det væsentligste omkring musik og bevægelse i vuggestuer og børnehaver.
 4. Snak om repertoire ift. vuggestuebarnet – tænk på, oplevelsen og på, hvad der skal udvikles.
 5. Kom med et forslag til et vuggestuemusikprogram af 30-45 min.´s varighed – skriv det ned og send det til hjemmesiden (Helge)
 6. Forbered formidling af en af aktiviteterne – således at I kan lave den med holdet næste tirsdag.
 7. Instrumentalspil må I selv organisere jer til, hvis I har tiden til det

Plan for 8/2-05 

 1. Go´morgen sol
 2. Præsentationsrunde

Præsentation og diskussion af fagets indhold

Orientering om hjemmeside

Orientering om indkøb af kompendium”Musik og pædagogik”

 1. Navneleg
 2. Rytmeklappeleg – evt. som kanon
 3. Præsentation af nodevædier: 1/1, ½, ¼ og 1/8-noder
 4. Evt. snak om rammeleg/rammesang
 5. Sang
 6. Instrumentalundervisning

TIL NÆSTE GANG:

Send ca. 1 A4-side med præsentation af dig selv