januar 07

Essensen af hvad I synes vi skal nå i foråret: (Ud fra de afleverede sedler)

·        sammenspil

·        musikpædagogik

·        node og melodispil

·        akkordspil – specielt højrehåndsarbejdet

·        stomp

·        kor

·        komme du og formidle sang og musik i praksis

·        sange/sanglege som kan bruges indenfor specialområdet og klubområdet

·        spille koncert evt til morgensamling

·        sang og stemmetræning

mandag den 30. oktober

vi går for hurtigt frem - arbejde mere med C F G  cementere Bm

Spille flere børnesange (Lene finder)

Tina julesange startervi med sidst i november

medlodispil ikke flere toner lige nu - vi spiller i C dur

spille ali bali bi

-------

for meget guitar

det har været for sejt

trommerne sjovt ikke kun eksamen, men i grupper

næste gang Howard Gardner

 

mandag d. 23-1o-2006

det var dejligt at have musik og teori igen efter en laaang ferie. vi kan godt lide at få lidt teori det ind imellem. Det er godt at vi fortsætter med ledsagende trommer og det er fint at man ikke kan det for man kan ikke slippe uden om  det. Vi har rykket kulturkanon-fremlæggelserne  en uge. Vi har fået masser af lektier for men skal jo til at varme op til at  vi skal gå mere i skole. husk at banke rytmer for at få dem lettere på rygmarven.    

 

mandag den 2. oktober

Meget godt lige at få det repeteret trommer, og blive presset til at kunne det individuelt. Noder er godt under stemme træning, da vi bliver bedre til det. Vi kan godt lide lege og får ideer til at lege med børn i flere aldres trin, som vi kan bruge i praksis. godt vi spillede haveje. og husk at spille en vi alle kender. giver mere motivation til at øve. klaver også meget lærerigt i dag, da det begynder at give mening. Vi er blevet en klase nu en helhed. snakke om en lille ryste sammen tur. Emne uge i næste uge tænke over emner til torsdag vi vil arbejde med.

 

Mandag d. 11 sep.

Vi var glad for at synge meget, vi vil dog gerne synge noget mere forskelligt.

Vi synes det er godt at repetere, fint nok at det ikke tog så lang tid. men sådan at man lige husker dem fra gang til gang.

Remser er vi blevet bedre til. Det er også godt at få repetere det lidt. og at det var på et niveau hvor alle kunne følge med.

Krigs melodi. Det var sjovt og lærerigt. Fint det blev delt op i bider. Der skulle ikke så meget til, før at det lød af meget.

Jeppe fortalte om en god side avz.dk

instrumental undervisning: manglede klaver lærer? . Vi vil gerne have lektier for. Vi skal øve på nogle flere akorder... vi har storkespringvand for.

Tak for idag

Malene J 4/9-06

Opvarmning / sang: Vi sang sange fra vores sangbog - tak til Alice og hendes mor!

Afrikanske sange og danse: det var sjovt og lærerigt.

Vi lærte nogle forskellige noder, det syntes vi var fint men det er rigtig svært. Det skal vi øve noget mere.

Vi spillede trommer ( mens vi sang ) som vi skal til eksamen i på torsdag. Det er godt vi har fået lektier for så vi ikke skal bruge så lang tid på at finde rytmen.

Foredrag af Cher fra Taiwan - det var spændene at hører om en anden kultur.

Vi skal lave remser til på torsdag - det lyder svært og det kunne evt. være en ide at lave det i grupper. 

En sjov dag i musik! 

Maja 31/8-06

opvarmning/sang: det var godt, fint, vi har lært skala, det var rat at få skrift på det. Flot sang meget flot.

kulturkanon: det var rigtig godt, rigtig kreativt.

guitar sammen: nu ka´ vi næsten.

afikanske zulu sange. fedt at prøve forskellige måder at lære på. godt med krop og musik og sang.

Klasse fest. med mad... hos jeppe. d. 28/9-06 kl 19.00. medbring selv drikkevarer. det er for alle som vil være med.

endnu en dajlig dag i musik.. med mennesker, sjove mennesker.

evaluering den 27. august jenny

Vi startede med opvarmning efter noder det var fint. Vi skal slå os mere løs i opvarmningen. Vi vil gerne synes flere engelske sange. Sensommersangen var god også dem som ikke kendte den kom med. Hurtig rep. af vuggestue sange var fint.  Kultur kanon med kaj norman andersen, det var sjovt at vi skulle tegne til musikken. Anne Mette og hold skriver deres oplæg ind og sender til helge. Vi spillde på trommer og lærte to afrikanske sange af helge og martin. Telefon og mail liste er lagt ud på nettet, flot arbejde Majbritt. Instumental undervisning vi synger alle drink the cokonut water resten af dagen.

evaluering den 24. august. tom.

Der blev opvarmet og sunget vuggestuesange. det var bare fint Vi optog sange som vi sang sidste gang. det var meget sjovt. Malene brænder en cd med alle vores sange. Trommer var godt at der blev gjort en god indsasts for at få alle med. Kultur kanon , vi fik en gennemgående instruktion, hvilket kunne blevet givet 1 uge før.

Der var guitar undervisning, men det var egentlig okay at dem der spillede klaver, fik mulighed for at være med i klassen. selvom det er svært det var at vi kunne få instrumental undervisning ud over de fastlagte instr. timer. det gode ved filmen var at vi fik indblik i praksis. de spillede trommer som vi havde øvet.Man kunne se at det virkede. 

 

evaluering den 21. august duks Rikke

Sang: opvarmning, det var rigtig dejligt. Godt at få opvarmet stemmen.

Vuggestue sange: Fint nok det kun var 2 sange, da det var mandag morgen!

Var i grupper og skulle lære hinanden sange: Sjovt at lære sange, fint at se hvilke sange vi hver i sær lige havde i hovedet.

Instrumental undervisning: Det var godt idag. At få noget svært til lyde nemt.

Husk at have sange med til Malene.

 

 

evaluering den 17. august: Duks: Anne-Mette.

Sang: det er godt at starte op med noget sang, vi kunne godt tænke os at få noget stemmetræning og redskaber til opvarmning.

Kreativ dans: Det var godt, meget lærerigt, det var en udfordring og for mange grænseoverskridende.

Trommespil: Det var rigtig sjovt men rigtigt svært, det var svært at koordinerer begge hænder og synge samtidig, det er noget vi skal have noget mere af.

Instrumentalundervisning: Det var godt med nem melodi til at starte med, det giver mod til at fortsætte. Nogle ville gerne have haft en lærer længere tid og mere struktureret. Tilfredshed fra klaver teamet.

Vi har besluttet at vi på klassen vil lave en sanghæfte, hvor vi hver tager en sang hver,  med tilhørende noder Malene  vil sørge for at de bliver samlet ind og trykt.