Kanin prøve 29. maj med 4. semester

Studerende:  
Kristina Auerbach og Maja Christensen 8.30 -9.05
Tom Hansen, Karen Møller og Alice Borsing 9.15 - 10.00
Anne Mette Rimme og Mai-Britt Juhl Nielsen 10.30 -11.05
Tina Brun Jensen, Lene Jensen og Tina Højland. 11.15 -12.00
Rikke Heide Mogensen, Jenny Madsen og Malene Alsted 12.30 - 13.15
Jeppe Uhre og Martin Maigaard 13.25 -14.00

Ideen er at I disponerer over den angivne tid, men husk at der skal være ca. 10 min til at diskutere og evaluere.