Musik 24s

Kai Normann Andersen ( 1900 – 1967 )

12 Udvalgte sange

 

Intro:

Kai Normann Andersen var komponist til bl.a. schlagere, revyviser og filmsange. Schlagertraditionen stammede fra Tyskland, men Andersen formåede at finde sin helt egen og meget udpræget danske stil.

Hans sange var kendt for at være muntre viser, man kunne få lyst til at synge med på, men under besættelsen ”fik tonen en anden lyd” ( ha ha ). Den blev mere reflekterende, som f.eks. i ”Man binder os på mund og hånd” (1940). En stilfærdig protestsang mod besættelsesmagten.

Tekst: Poul Henningsen og Holger Bech

Sang: Liva Weel

Klaver: Hans Kaufmann og Amdi Riis

Fra: revykomedien ”Dyveke” opt. Den 7/6-1940

 

Rytmik:

4/4 betoning på 1+3

Tango/calypso

skiftende tempo – meget følelsebetonet

 

Melodik:

iørefaldende og sangbart omkvæd.

Liva Weel synger ”improviserende” - er ikke helt taktfast. F.eks. starter hun nogle gange sin sang lige før første taktslag (2.vers)

Der lægges hele tiden op til første taktslag ved at holde en lille ”kunstpause” inden.

 

Tekst:

Teksten meget væsentlig.

Måske lidt uforståelig pga. tidens indspilning.

Brug for oversættelse. Tekstens politiske indhold er ”pakken godt ind”. (f.eks. 1.vers: ”Gribe efter  blanke ting, vil hvert et lille grådigt barn” + ”Man” binder os på mund og hånd).

Der bliver ikke nævnt noget direkte om, at sangen omhandler besættelsesmagten.

 

Harmonik:

Vers i mol

omkvæd i dur

I verset fortælles historien og hvad besættelsesmagten stod for – passer fint til Mol.

I omkvædet fortælles at vi kæmper imod og I kan ikke få os ned med nakken. Vi har stadig vort håb og vi står sammen. Passer godt til at omkvædet er i dur.

 

Form:

Klaverforspil

Vers

omkvæd + B-stykke + omkvæd

vers

omkvæd + B-stykke + omkvæd

 

Vurdering:

De første gange jeg hørte sangen, syntes jeg at sangens omkvæd var meget modsætningsfyldt og ironisk. Denne sørgelige historie passede ikke til dur-akkorder. Men efter at have lyttet mere til teksten, synes jeg det hænger fint sammen, idet der i omkvædet lægges vægt på håbet og sammenholdet – altså det positive.

Rigtig fint med den melankolske tone i de sørgelige vers og den mere positive tone i de håbefulde omkvæd.

 

Søren Bank

Musik 24s

marts 2006