25s  Oversigt efterår 2007

35

Forslag til plan for efteråret

Instrumentlege

Forberede studietur - aftaler om repertoire

Musikteori

36 (torsdag)

Forberede institutionsbesøg.

Musikteori

 

36 (fredag)

Selvstudium

HL og KM i Kbh

Forberede studietur eller institutionsbesøg

37

Forberede institutionsbesøg.

Musikteori

 

38

STUDIETUR

39

Repertoire: SFO sange

Diverse PC programmer

 

40

Diverse PC programmer

"MC Test i Musik og pædagogik"

 

 

41

Besøg i institution

43

Musik og medier

Repertoire: Klubområdet

Diverse PC programmer

Musik og følelser

Musikterapi

Musik og kommunikation

 

44

"MC test i Musikalsk læring"

Mozarteffekten

Stemthed og æstetisk læring

45 

Selvstudium

HL og KM i Kbh

10-15 siders opgave afleveres

46 (4t)

Rytmisk sammenspil

 

47 (4t)

Tilbagelevering af opgave.

Rytmisk sammenspil

48 (4t)

 Rytmisk sammenspil

 

49 (4t)

Rytmisk sammenspil

Koncert

 50 (4t)Didaktik

praktikforberedelse

Evaluering

 

 

 

6

Introduktion      

Intro rap

Instrumentalu.v.

 

7

De 0-3 årige.

 Musik og bevægelse: ”Kap 10 i ”Musik og pæd.”

Rim og remser

”Se hvad jeg kan” –bog og video.

Kreativ dans

8

Ledsagende trommerytmer 

Rim og remser  

Finale NotePad PC program

Musikteori: Nodeværdier  

Egen  musikkultur

9

De 4 - 6 årige

Musik og leg. Kap. 6 i ”Musik og pæd.”

Ledsagende trommerytmer

Musikpædagogisk historie: ”Musik og pæd.” Kap. 1.  

 

Linieuge 11

Sammenspil og indspilning i studiet ?

12

Stomp og bodypercussion

13

sammenspil

freuds kælder fredag den 30. marts kl 12.30

Aflever musik til "Vores egen kulturkanon"

15

Afrikansk musik og rytmer

Musikteori: Notation i Nodepad

Vores egen kulturkanon: Indsamling af numre

 

16

Musikteori: Skala.

Kreativ dans

musikteori: Skalaer

17

Vores egen kulturkanon. Fremlæggelse evt som gruppeopgave.

18

Pædagogiske læreplaner.

De mange intelligenser.  ”Musik og pæd.” Kap. 8

Rygsækken bog.

Kulturkanon.

Test. Du har læst og hørt: Kulturkanonerne

19

Forberedelse af Gardner opgave

Læs: Gardner

Musik og sprog

Om kreativitet Kap. 4 i ”Musik og pæd”

20

Fremlæggelse af Gardner opgave

21

Evaluering/test. Indspilning i lydstudiet.

22

Kaniner for 5. semester. (Intern prøve)

 24  Koncert på Fanø.Undervisningen er forlagt til Galeasevej 4 Fanø,  tag med færgen 8.10 – hjem med 13.10  

Medbring

  1. Mad
  2. 5 eks. af din sang
  3. Guitar
  4. En stol
  5. En lille én

 

 

 

Forberede bh besøg.

Instrumentlege

Forberede bh besøg.

 

Forberede bh besøg.

Kreativitet Kap. 4 i ”Musik og pæd”

Besøg i bh.

Stemthed og æstetisk læring

 

Repertoire: SFO sange

Musikteori: Transponering

 

Rytmisk sammenspil

Diverse PC programmer

 

Repertoire: Klubområdet

Rytmisk sammenspil

Diverse PC programmer

 ”Halfdan Rasmussen” remser/sang

Rytmisk sammenspil

Musik og medier

Rytmisk sammenspil

Koncert

Musik og følelser

Mozarteffekten

Musik og kommunikation

Musikterapi

Didaktik