Tilrettelæggelse af prøvetiden for liniefaget MUSIK august 2007

Du (I) vælger selv emnet til eksamen i musik. Emne skal gøres til genstand for såvel den praktiske som den teoretiske del af eksamen, herudover skal du dokumentere dine færdigheder inden for sang og instrumentalspil.

Prøveforløbet er opdelt i 3 dele:

1.    En praksisdel

2.    Fremlæggelses og perspektiveringsdel

3.    Drøftelse med eksaminator og censor

Den praktiske del kan foregå i grupper. Der er afsat følgende minutter til det praktiske forløb:

Én eksaminand 20 minutter, to eksaminander 30 minutter, tre – 40 minutter og fire – 50 minutter.

Den praktiske del skal tilrettelægges så:

1.    Du (I) synger med eller uden akkompagnement.

2.    Du (I) spiller på det instrument, der er modtaget undervisning i. Der demonstreres færdigheder i akkordspil med minimum 3 forskellige akkorder og melodispil med minimum 5 forskellige toner.

3.    Du (I) formidler en sang, rytme, dans eller anden musikaktivitet til de tilstedeværende eller til en selvvalgt medbragt gruppe.

Efter det praktiske forløb begynder den individuelle prøve. Her har du 5 minutter til fremlæggelse af den udarbejde synopsis Du kan vælge at supplere fremlæggelsen med materiale udover det i synopsen inddragede.

Herefter følger den faglige og pædagogiske drøftelse, som er på 15 minutter.. Drøftelsen tager udgangspunkt i praksisforløbet, fremlæggelsen og den udarbejdede synopsis.

Du vil blive bedømt på dine kompetencer og færdigheder jf. fagets mål i bekendtgørelsen, som du viser og fremlægger i det praktiske forløb, fremlægningen og drøftelsen af emnet.