Generel information vedrørende musik på Seminariet i Esbjerg

Orkesteret NotbigBåtBand. Klik ind på hjemmesiden

Kor Seminariet har et kor under ledelse af Kirsten Maria Skovhøj. Der arbejdes i perioder med henblik på opførsel til koncerter mv. Hold øje med opslag med information om starttidspunkter mv eller mail herom til Kirsten.Maria.Skovhoej@esbjergsem.dk

Lån af nøgler

til lokale 96 sammenspilslokalet - du kan få nøgle til lokale 96 ved at henvende dig til Helge. Her får du en nøgleudleverings-seddel der skal afleveres til Djohn på pedelkontoret i kælderen. Fortsæt under trappen forbi Freud til 3. dør på højre hånd. Djohn sørger for at få fremstillet en nøgle der lægges til afhentning på kontoret ved indgangen. Der betales depositum på 100,-.

Hvis du ønsker at disponere over lokalet på et fast ugentlig tidspunkt bedes du reservere ved at notere det på en seddel og hænge den op på væggen ind til lydstudiet.

Vær opmærksom på at undervisning af og til kan annullere studerendes reservation. Sanganlæg og udstyr er af og til udlånt i forbindelse med koncerter i huset og uden for huset.

Udstyr må ikke fjernes fra lokalet med mindre det er aftalt med Helge.

til lokale 95 lydstudiet - du kan få nøgle til lokale 95 ved at henvende dig til Helge. For at benytte lydstudiet skal du have gennemgået et kursus i betjening af udstyret. For nybegyndere laver vi 6 timers introkursus for alle interesserede pædagogstuderende. Kurset er består af:

  1. Betjening af Mackie mikserpult
  2. Optagelse i Soundscape
  3. Mastering i Wavelab
  4. Windows filhåndtering

til lokale 85 computerlokalet - nøgle kan udleveres ved henvendelse til kontoret ved hovedindgangen. Lokalet er under afvikling og det anbefales at arbejde med de tre maskiner der er placeret mellem døren og vinduet. Vær opmærksom på at maskinerne renser sig selv ved genstart og således sletter alt der er gemt på selve harddisken. Log ind med studienummer og kode og gem på H drev på centralcomputeren. Maskinerne her har installeret musikprogrammerne

  1. Acid latin
  2. Cubase