Bodypercussion

Et eksempel:

HELGE DEMONSTRERER Bodypercussion  

Her er flere eksempler på noder:

http://www.bodypercussion.dk/Noder.pdf

Bodypercussion plus stemme:

http://www.bodypercussion.dk/lyd/Beatbox.mp3

Videoeksempler:

http://www.bodypercussion.dk/video/Body%20Rock%20med%20breaks.wmv