Musik og følelser

Læs evt kapitel 8 i "Kirsten Fredens og Elsebeth Kirk: "Musikalsk læring" om musik og æstetik på side 162f: Her tales om tre forskellige erkendelsesformer i forbindelse med musik:

1) fri associerende oplevelse 2) analyse 3) æstetisk perception.

For de to første opstilles følgende oversigt:

Associerende oplevelse Analyse
  • Subjektiv
  • Følelser
  • Krop
  • Sansning/erindringer
  • Sammenhæng mellem oplevelse og livsbagage
  • Objektiv
  • Rationel erkendelse
  • Intellekt
  • Begreber/symboler
  • Sammenhæng mellem analyse og viden

Om 3) "en særlig æstetisk perception" skal citeres: "det karakteristiske ved den er, at den ikke peger ud over sig selv, ikke fører til hverken at handle eller teoretisere. I denne perception dvæler vi ved musikkens klingende udtryk på dens egne præmisser og forbliver inde i musikken selv. Herinde kan vi måske få særlige oplevelser på et oversanseligt, metafysisk niveau; en følelse af skønhed eksistentiel mening og livsfylde".

 

Generelle forudsætninger Specifikke musikalske forudsætninger Øjeblikkelig livssituation og stemthed
Mødet: Den psykiske kontekst Musikkens æstetiske kommunikation Mødet: Den fysiske kontekst
Musikgenre Den specifikke komposition Udførelse af musikkken

Musik kan ikke kommunikere entydige følelser, men den kan udløse følelser som man har i forvejen og kan påvirke følelser på et ubevidst plan. 

Instrumenteringen (klangfarve), hurtigt/langsomt tempo, kraftig/svag lydstyrke, inciterende/afbalancerende rytme, melodisk/harmonisk opbygning.

Opkvikkende/afstressende, glad/melankolsk, aggressiv/blid, kropslig/åndelig osv.

Det er muligt at formulere, opleve og bevidstgøre modsigelses fyldte følelser på samme tid vha musik.

http://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8lelse

http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Programmer/Arkiv/Musik+pa+hjernen/111327.htm