Flow (engl. at flyde, at strømme) betegner den mentale tilstand når en person er fuldt optaget af en aktivitet, som er karakteriseret ved en følelse af energisk fokusering, dyb koncentraton og succes i processen. Flow-teorien er udviklet af Mihaly Csikszentmihalyi (udtales:Tschik-sent-mihai) oprindeligt med henblik på risiko-sportsaktiviteter, men er i dag anvendt på flere andre områder.

 

De vigtigste træk ved optimaloplevelsen flow:

En fornemmelse af, at ens færdigheder står i passende forhold til de foreliggende opgaver i et målrettet, regelstyret handlingssystem, der afgiver tydelige signaler om, hvor godt man klarer opgaven. Koncentrationen er så intens, at der ikke er nogen opmærksomhed tilovers til at tænke på noget uvedkommende eller bekymre sig om problemer. Bevidstheden om selvet forsvinder, og tidsfornemmelsen ændres.” Når oplevelserne …”er så berigende, at folk gerne udfører den for dens egen skyld uden at bekymre sig om, hvad de vil få ud af den, selv om den er vanskelig eller farlig.” [1](p85)

 

For at fremkalde flow mener Csikszentmihalyi at det er vigtigt at måsætte med følgende overvejelser: ”(a) at opstille et overordnet mål og et passende antal realistiske underordnede mål; (b)at finde metoder til at måle fremgangen i forhold til de valgte mål, (c) at koncentrere sig om, hvad man gør, og stadig udbygge de udfordringer som aktiviteten indebærer; (d) at udvikle de nødvendige færdigheder til at give sig i kast med de foreliggende muligheder og (e) at blive ved med at øge indsatsen, hvis aktiviteten begynder at kede en.” (p113)

 

Csikszentmihalyi mener at mange mennesker - ikke er bevidste om, ikke udnytter - kroppens evne til at fremkalde flow. ”Når sanserne ikke udvikles, bliver den information, de giver os, kaotisk.” ”Hvis kroppens funktioner får lov til at visne, bliver livskvaliteten så som så. Og i nogle tilfælde elendig. Men hvis man opnår kontrol over, hvad kroppen kan præstere, og lærer at bringe orden i de fysiske sanseindtryk, vil entropi i bevidstheden vige for en følelse af nydelsesfuld harmoni.” (p111)

 

Flow kendetegnes ved følgende almengyldige principper:

  1. Der er en god balance mellem vore evner og udfordringen i aktiviteten – ikke alt for let og ikke alt for svært.
  2. Aktiviteten har klare mål.
  3. Aktiviteten har en umiddelbar feedback – succeser og fejl i aktiviteten er indlysende således at eventuelle korrektioner finder sted undervejs.
  4. Koncentration og fokusering på et begrænset område så der er god mulighed for fordybelse
  5. Vi bliver så fokuseret på aktiviteten at vi glemmer os selv.
  6. Vi mister tidsfornemmelsen.
  7. Vi føler at vi kontrollerer aktiviteten.
  8. Aktiviteten bærer målet i sig selv
  9. Vi bliver så optaget - at fokus for opmærksomheden indsnævres til kun at være selve aktiviteten.

 

Alle betingelser behøver ikke være opfyldt for at der er tale om flow.

 

Information på nettet:

http://en.wikipedia.org/wiki/Flow_%28psychology%29[1] Csikszentmihalyi, Mihaly Flow : optimaloplevelsens psykologi. 1. udgave, 1. oplag. Dansk psykologisk Forlag, eksp. DBK, 2005