Den fagligt praksisrelaterede opgave i praksis.

SANG,
Den studerende synger med eller uden akkompagnement

1.      Introducer sangen. Hvem har skrevet den? (tekstforfatter/komponist) Hvornår er den skrevet? ”Tegn” evt et billede fra samtiden! Hvad handler sangen om? Måske kan du fortælle en morsom anekdote om forfatteren! Alt dette har til formål at ramme sangen ind. At skabe den rigtige stemning. At hjælpe lytteren på vej ind i sangens univers.

2.      Det handler om at formidle sangens/musikkens budskab eller følelser. Dette kan kun gøres hvis du selv lever dig ind i sangen når du synger. Hvad handler den om – hvilke billeder du ser mens du synger. Understreg indhold med mimik, fagter og kropsligt.

3.      Lær sangen udenad. Syng uden at have teksten foran. Hvis du vælger at have teksten foran dig for en sikkerheds skyld forfalder man lynhurtigt til at kigge. ”Hop ud på det dybe vand”. Selv med enkelte fejl er dette bedre end med tekst. Hvis du absolut skal bruge tekst - så skiftevist kig ned i teksten og så op på tilhørerne.

4.      Kig på tilhørerne. Du synger jo til dem. Tænk på at når du taler til andre så kigger du dem i øjnene. Det virker upersonligt når du kigger den anden vej. Et kneb er at kigge hen over tilhørende – det er knap så farligt som at kigge på dem.

5.      Giv dig selv en start tone – fra klaver, guitar, xylofon….Således at du starter et sted hvor sangen ikke bliver for dyb eller høj. Vær opmærksom på at sangen måske skal sættes op efterhånden som du får træning.

6.      Syng tydeligt – artikuler. Der må gerne overdrives en smule.

7.      Arbejd med musikalske virkemidler så som dynamik(svagt kraftigt), betoning, tempo, pauser, osv

8.      Hold en pause efter sidste ord og tone således at sangen er rammet ind og der bliver tid til at sangens indhold bundfælder sig. Det virker maskinelt og uengageret, hvis du hopper videre til næste aktivitet inden den sidste tone har lagt sig.

9.      Problemer: Hvis du synes det er svært at synge med eget eller andres akkompagnement så syng uden - hvor du alene tænker på at formidle sangen og ikke skal tænke på at følge toneart eller rytme.


INSTRUMENTALSPIL,
den studerende spiller på det instrument, der er modtaget undervisning i.
Der demonstreres færdigheder i akkordspil med minimum 3 forskellige
akkorder og melodispil med minimum 5 forskellige toner.

1.      Introducer sangen

2.      Det handler om at formidle sangens/musikkens budskab eller følelser.

3.      Lær sangen (akkorder/melodi) udenad.

4.      Kig på tilhørerne.

5.      Giv dig selv en start tone eller spil grundakkorden( klaver, guitar) hvis du skal synge til akkompagnement, således at du ikke synger i en anden toneart end den du spiller i.

6.      Arbejd med musikalske virkemidler så som dynamik(svagt kraftigt), betoning, tempo, pauser, osv

7.      Hold en pause efter sidste tone

8.      Stem guitaren med tuner lige inden du skal spille. Stil den i stativ eller læg den et sted - således at stemme skruerne ikke bliver ramt og guitaren går ud af stemning.

9.      Problemer:

·        Melodispil: Spil melodispil uden at andre akkompagnerer.

·        Akkordspil: Spil uden sang og hvor du alene tænker på musikken – få evt andre til at synge til

MUSIKFORMIDLING,
Den studerende formidler en sang, rytme, dans eller anden musikaktivitet
til de tilstedeværende eller til en selvvalgt medbragt gruppe.

  1. Lær tingene udenad.
  2. Hvilke mål har du med aktiviteten?
  3. Hvad er det du skal formidle. Hvad skal deltagerne lære?
  4. Hvordan vil du gøre det?
  5. ”Vi tager den en gang til” duer ikke. Kun hvis du bygger et eller andet ovenpå.
  6. Man skal kunne se at du er den der leder aktiviteten.
  7. Lege, hvor du bare leger med, giver intet billede af dine evner som formidler.

Fremlæggelse af synops.

Øv hvad du vil sige- flere gange. Hav stikord.

Diskussion

  1. Argumenter med ting du har læst. Forbered svar på mindst et spørgsmål. Besvarelsen må gerne have flere ”pinde”: For det første……for det andet……. For det tredje…….
  2. Det er ikke nok kun at have en holdning til tingene.