Udtryk, musik og drama

1. Signalement

Faget bidrager til uddannelsens mål ved at kvalificere til pædagogisk arbejde med musik, drama og andre udtryksformer.

Faget retter sig mod fremme af den enkeltes glæde ved at udtrykke sig.

Faget har fokus på evnen til at udtrykke sig og på æstetiske erfarings- og erkendelsesprocesser inden for musik, drama og lignende udtryksformer.

Faget indgår som en integreret del af den uddannedes arbejde med pædagogiske problemstillinger.

 

2. Faglige kompetencemål

Målet er, at den færdiguddannede kan

a) anvende og udvikle æstetisk skabende processer med musik, drama og andre udtryksformer,

b) tilrettelægge forløb under hensyn til varierende forudsætninger,

c) inspirere og motivere til brug af musikalske, dramatiske og andre udtryksformer,

d) vurdere og perspektivere fagets pædagogiske og samfundsmæssige betydning,

e) begrunde og udfolde fagets pædagogiske, oplevelsesmæssige og kulturelle potentialer og

f) forstå skabende processers betydning for menneskets udvikling og livsmuligheder.

 

3. Centrale kundskabs- og færdighedsområder

a) Leg, kultur, æstetik og kunst.

b) Musik, drama og teater i pædagogisk perspektiv.

c) Brug og betydning af forskellige udtryksformer, individuelt, socialt, kulturelt og samfundsmæssigt.

d) Udtryksformernes sanselige, følelsesmæssige, kropslige og intellektuelle aspekter.

e) Brug og betydning af fagets materialer, instrumenter og teknikker.