Mødepligten i linjefaget UMD (1. og 2. semester)

 

Den studerende har mødepligt til undervisningen i linjefaget. Mødepligten betyder, at den studerende skal være fysisk til stede og deltagende i undervisningen 100 % af tiden. Fremmødet bliver opgjort for hvert semester. I tilfælde af mangelfuldt fremmøde får den studerende stillet en afløsningsopgave af linjefagslæreren ved afslutningen på det pågældende semester.

 

Godkendelse af afløsningsopgaven er en forudsætning for at kunne gå til eksamen.

 

 

Deltagelsespligten i linjefaget UMD (4., 5. og 7. semester)

 

 

I linjefaget UMD udarbejder den studerende en UMD- portfolio, der har til formål at dokumentere den studerendes opfyldelse af fagets deltagelsespligt.

 

UMD-portfolioen skal indeholde:

 

  1. Individuelle og gruppebaserede teoretiske og praktiske studieopgaver, der stilles i tilknytning til fagets mål og CKF’erne.

 

  1. Refleksioner over undervisningens studieområder.

 

  1. Beskrivelser af og refleksioner over, hvordan du selvstændigt har erhvervet indsigt i fagets mål og CKF’ere inden for studieforløb, som du ikke har deltaget i.

 

Ang. pkt. 1 + 2. De individuelle/gruppebaserede teoretiske og praktiske studieopgaver samt undervisningens studieområder vil fremgå af den udleverede undervisningsplan.

 

Den studerende er selv ansvarlig for at udarbejde, og ajourføre UMD–portfolioen samt samarbejde med underviseren om, hvordan eventuelt selvstudie tilrettelægges, hvis den studerende ikke kan deltage fysisk aktivt i undervisningen.

 

Godkendelse af UMD-portfolioen er en forudsætning for at kunne gå til eksamen.