Gardner:

Gruppeopgave. Vælg en sang eller musikaktivitet. 

Giv praktiske eksempler på hvordan sangen videreformidles til dine medstuderende alt efter hvilken intelligens I vælger at invitere i. F.eks. hvordan ville du/I formidle sangen hvis det hovedsageligt var den logisk/matematiske intelligens du ville gøre brug af/invitere i. 

Gør skriftligt rede for gruppens overvejelser - f.eks. om I under formidlingen kan benytte jer af én intelligens eller om der gøres brug af andre intelligenser. 

Beskriv jeres overvejelser angående anvendeligheden af Gardners teori i pædagogisk praksis.

Mail til Helge emne: Gardner. Gemmes som: Skriv hold og gruppemedlemmernes navne og send som bilag.

Læs om Gardner, intelligenser og læringsstile.

  1. http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Temaer/Intelligens/20070227200637.htm

  2. http://intelligenser.emu.dk/

  3. http://www.laeringsstil.dk/omlaeringsstile.asp

Den logisk-matematiske intelligens

Den sproglige intelligens

Den musikalske intelligens

Den rumligt visuelle intelligens (spatial)

Den kropslige intelligens (kinestetisk)

Den personlige intelligens (intrapersonel)

Den sociale intelligens (interpersonel)