Opgave i forbindelse med intern prøve på 5. semester i musik. Ideen er at koble 10 -15 siders opgaven på 5. semester sammen med eksamens synopsen og ligeledes er det oplagt at lade den tage udgangspunkt i pædagogisk praksis - i dette tilfælde kunne det være det musikalske praktikbesøg. Forslag til indhold af en god opgave: 

 1. Har en kort indledning der beskriver et fagligt pædagogisk emne eller problem.
 2. Har en præcis og velafgrænset problemformulering.
 3. Har et indhold, der er i overensstemmelse med titel og problemformulering
 4. Bruger relevant teori og begrunder alle valg.
 5. Er loyal og kritisk over for kilder.
 6. Diskuterer og vurderer teorierne
 7. Didaktiske overvejelser:                             
 8. Reflekterer angående teorierne i pædagogisk praksis.
 9. Perspektiverer på baggrund af pædagogisk praksis og angiver praktiske handlemuligheder
 10. Har en tæt sammenhæng mellem problemformulering og konklusion, som sammenfatter de vigtigste pointer
 11. Er veldisponeret og har en klar logisk struktur (rød tråd).
 12. Er velskrevet i et klart og sammenhængende dansk uden stave- og tegnsætningsfejl

 

Helge Leonhardt