Opgave 10-15 sider i liniefag musik

 

Rebecca Presber maj 09

Musikkens indflydelse på børns personlige og sociale udvikling

Maria Høj oktober 06 Sangtræning som pædagogisk arbejdsredskab i arbejdet med recovery i psykiatrien
Diana Skov Nielsen november 06 Hvordan kan jeg som kommende pædagog styrke børnehavebørns kropsbevidsthed gennem musik?
Birgitte Jensen november 06

Hvilken effekt kan musik have på børn i en børnehave, og kan og skal børn kun høre børnemusik?

Julia Munch november 06
 1. Hvorfor musik i børnehaven?!

 2. Howard Gardner, hvorfor er han relevant?

 3. Hvilke fordele kan der være ved at bruge musik som indlæringsredskab, og kan det overhovedet lade sig gøre?

 4. Hvordan skal vi som pædagoger vække interessen for musikken?

Angelica Jepsen november 06

Hvordan får vi mere musik ind i daginstitutionerne?

Tanja Madsen april 06 Hvad er grunden til, at børnene ikke bliver tilbudt musikalske aktiviteter, og derved ikke får mulighed for at udvikle sig gennem det musikalske? Hvilken pædagogisk indsats skal der til for, at børnene får mulighed for at udvikle sig gennem det musikalske?
Karina Kuntz april 06
 1. Hvilken betydning har det for vores musikalske udvikling at komme fra ”et hjem med klaver”?
 2. Hvad har indflydelse på, hvem der udvikler musikalske færdigheder?
 3. Hvordan tilegner mennesker sig musikalsk kompetence?
 4. Hvad kan jeg gøre som pædagog, for at fremme udviklingen af musikalsk kompetence?
 5. Hvilken betydning har musikken for unges dannelse af identitet?
 6. Hvordan kan man lave et socialt samspil mellem unge, med mere udviklet musikalsk kompetence end andre i institutionen?
Louise Højland april 06
 1. Hvordan påvirker musikken os som mennesker, og hvad kan musikken bruges til? 

 2. Hvordan kan jeg som pædagog være med til at fremme børnenes personlige udvikling ved at bruge musik som pædagogisk redskab?