Dramalege oversigt

 

Inspiration til sfo-klub –projekt

Øvelser og spil med fokus på kropssprog, improvisation og masker

 

Opvarmning:

                      Fysisk opvarmning af kroppens ”byggeklodser”: Hoved, skuldre/arme, torso, bækken, ben/fødder

                      Kroppen som ”byggesæt”. Udtryksgiver. At bruge sin krop som fortæller.

 

Forvandlingscirkel:

                      I Cirkel.

                       Send et ansigtsudtryk videre. Tag imod/imiter og forandr det mens du vender dig mod den næste i cirklen. Fortsættes hele vejen rundt.

                      Næste runde: Et helt kropsudtryk på samme måde.

                      Næste runde: et helt kropsudtryk med lyd/stemme

                      Næste runde: En smalet fortælling af de enkelte krops og stemmeudtryk

                      Næste runde: ? Find selv på !

 

Improvisationscirkel:

                      Parvis ind i kredsen med et kort spil.

                      STOP ! Den ene går ud, den anden bliver i den frosne position.

                      En ny deltager kommer ind og forvandler til en helt anden situation/tid/sted.

                      STOP ! den ”ældste” ud ny ind, som forvandler. OSV

                      VIGTIGT: Hurtige skift, så spillet ikke går død.

                      Lad ikke dine kammerater i stikken derinde !

 

Kropssprog:

Hvilke figurer skaber forskellige kropsholdninger ?

Enkeltvis:        Skab figur udfra eksperiment med kroppens byggeklodser.

                      Sæt stemme på. Lav stilstand og bevægelse.

                      Møder mellem de enkelte figurer.

                

Follow John”: I række efter hinanden.

                         Alle vælger en sang, som passer til vedkommendes figur.

                         1 mand viser sin figur med sangen. Alle gentager så nøjagtigt som muligt og falder ind i sangen. 1.mand går bagest i rækken og det er næstes tur.

Status:

                      Arbejde med status høj, lav og disses kropslige kendetegn

                     Bevæg dig med høj status i rummmet. Hvilke mennesker har høj status ?

                      Bevæg dig i rummet med lav status. Hvem mennesker har lav status ?

                      Status skift: F.eks: Mødet mellem skoleinspektør og forælder ---- som viser sig at have en pinlig fortid…

 

Maskearbejde:

Vi brugte læder halvmasker, men alle maskertyper kan anvendes.

( Gips, pap, papir, karton, plastik)

Masken er karakteriseret ved, at vi kan skifte identitet. Krop og maske skal passe sammen for at være troværdigt.  

 

Grundregler:   Adskil privatperson og figur.

                      Når du ifører dig masken, så sørg for at lave en overgang til figuren. ( Se på masken – ifør dig den = overgang til figurens kropsholdning og vejrtrækning- spil- affør dig          masken.

                      Vær aldrig privat/almindelig med masken på, det berøver den dens magi.

                      Masken fører an, når maskefiguren bevæger sig.

 

Arbejde med at skabe figur med masken;

                      1. Lederen demonstrerer arbejdet med at bygge en troværdig figur op ud fra masken    med kroppens byggeklodser. Deltagerne er”spejl”.

 

                      2. I grupper af 2-3 skiftes man til at skabe figur udfra kroppens byggeklodser og være ”spejl”. Sæt også stemme på figuren.

                          Maskespilleren ser tilk sidst sin figur i spejlet.

                          Alle prøver.

                          Selv om det er den samme maske vil figurerne være vidt forskellige.

 

3        Se hinandens figurer.

      Komme ud bag skærm. TAG ( stilstand)

      Gå på foran skræmen. TAG . Gå ud. Med stemme.

       Regler: Masker er frontale og kræver frontalspil.

                    Husk stilstand. At fremstille en figur består af både bevægelse OG stilstand. Ligesom musik består af lyd og stilhed.

                            Hvad er det for nogen figurer, vi møder ?

                            Hvad karakteriserer dem ?

                            Hvilke historier begynder at vokse frem ?

 

                      4: Lade 2 figurerne mødes fra hver sin side af skærmene ( nåede vi ikke)                                              

                      5. Skab spil ud fra ting:

                      Gruppe 1: En stige + gruppens karakterer

                      Gruppe 2: Et busstoppested + gruppens karakterer.

 

Ægteskab:

                     I kreds halvdelen på stole, halvdelen bag stole én stol er tom og bag den står den store stygge single. Singlen blinker til de siddende, som skal nå at rejse sig før ”ægtefællen” lægger hænderne på deres skuldre. Byt. Vi prøvede den også med navne i stedet for at holde.

 

Skønheden og udyret:

                     Fange leg med eventyr og lyd. Parvis i armkrog 1 skønhed og 1 udyr begge med hver sin lyd. Fanger udyret skønheden, bytter de på magisk vis rolle.

                     Tager skønheden armkrog i et par, har hun helle, men personen på den anden side skal så overtage skønhedens rolle.

                     Vigtigt: Hold lyden på både skønhed og udyr- ellers kan man ikke finde ud af, hvem, der er hvem.

                     Formål: Fangeleg, spænding, øvelse i at bruge stemme og krop i en rolle, give slip og være i nuet.

 

Rytme-cirkel med navn

                      (Rytme, klap, stomp, navn)

                      Funktion: Fælles puls, koncentration, koordination.

 

Tisse-Turi”:

                      Alle i stor kreds. Efter tur udfører hver en handling som starter med samme forbogstav

                      som vedkommendes fornavn + navnet. F.eks: ”Tisse-Turi” ( løfter benet som en hund, der tisser.) Alle gentager.

                      Næste i kredsen. Alle gentager – hele vejen rundt.

                      Funktion: Lære navne. Fælles handling og individuel handling.( fantasi, improvisation,  præstationsangst, generthed, osv.)

 

Haj:

                     I kreds.

                     Hajen i midten. Går med udstrakte arme og ”haj-lyd” ud mod én deltager(A)  i kredsen. Vedkommende skal pege på en anden i kredsen (B). B skal sige A´s navn, inden hajen æder ( hænder på halsen) A.

                     Hvis B ikke når/ikke kan huske navnet bliver B til Hajen.

                     Funktion: Huske navne, koncentration, tilstedeværelse, præcision, at være i centrum.

 

Kan du li´din nabo ?

                      I kreds.

                      Én i midten går ud og spørger én i kredsen:”Kan du li´din nabo ?

                      Hvis vedkommende siger:

                      - NEJ:            De to ved siden af den adspurgte bytter plads. Spørgeren skal snuppe en plads.

                      ­­-JA:               Spørgeren spørger så: ”Hvad kan du så ikke lide ?

                                            Den adspugte siger f.eks: ”Alle, der kan lide lever”

                      Alle, der kan lide lever skal så rejse sig og finde en anden plads i kredsen. Spørgeren skal snuppe en plads og den, som ikke får plads bliver til spørger.

                      Funktion: Hurtighed, koncentration, fantasi.

 

Vaskemaskinen:

                      På fire sider omkring lederen( centrum).

                      Lederen er tromlen, siderne er vaskemaskinen.

                      Når tromlen drejer genfindes nøjagtige plads i forhold til gruppen og i forhold til lederen. Evt. konkurrence-element.

                      Funktion: Nonverbalt samarbejde, koncentration, gruppefornemmelse.

 

Her kommer vi:

                      Fangeleg/ arbejde med billedteater

                      2 hold i hver sin ende.

                      Hvert hold skaber en statue, hvori alle holdets deltagere indgår.

                      Hvert hold går mod hinanden med sangen ”Her kommer vi”.

                      Det andet hold har nu 3 gæt, til at gætte statuens titel.

                      Gættes forkert sker der intet. Gættes rigtigt opløses statuen, så hurtigt som muligt og holdet må fanges af det andet hold.

                      Så er det det andet holds tur til at komme syngende ”Her kommer vi..”

                      Vælg evt faste temaer for statuerne: Kærlighedsfilm, Gyserfilm, Eventyr, kulinariske specialiteter, lande osv

 

 

Dette er  :::´s

En navne/huskeleg, som udfordrer vores koncentrationsevne:

Alle vælger en ting fra deres taske el. lign.

Alle går rundt imellem hinanden og sender sin ting af sted med ordene: Dette er Turis ( ens eget navn) madpakke.

Det gælder så om at huske, hvis ting, det er man får og ikke, hvem man har fået den af.

Til sidst tages en runde, hvor hver deltager siger hvem tingen tilhører.

 

Bombe og skjold

Enkeltvis i rum. Gå rundt med mål. Uden at støde ind i andre.

STOP: Vælg én af de andre deltagere. Han/hun er din bombe, dvs. du skal så langt væk fra bomben

som muligt.

STOP: Vælg endnu én deltager. Han/hun er dit skjold og skal være mellem dig og din bombe.

Kan du gætte hvem du er bombe/skjold for ?

En leg med skjulte relationer, hvor vi spiller med uden egentlig helt at kende vores rolle.

Kender vi det fra situationer i vores liv mons tro ?

 

Dyre-memo

Dyrenavne på sedler i par dels ud. En seddel til hver

Alle bytter med hinanden til lederen siger STOP!

Alle læser seddel og spiller dyret på sedlen ( krop og lyd).

Find din partner så hurtigt som muligt og sæt dig ned.

Evt. Sidste par går ud af legen.

 

Improvisation og tematisk arbejde ( Billedteater)

 

Familieportrætter

Arbejde med bevidsthed omkring kropsligt udtryk:

Fysik( kropsholdning), gestik( arme), mimik(ansigt ).

 

1. I grupper af 4-5 personer formes et familieportræt.

    Familien navngives ( enkeltvis og efternavn)

     ( Rollen beskytter, dvs. det er ikke privatpersonen, men en repræsentation, jeg laver)

   

2. Portrættet vises og dynamiseres, dvs:

    A. Først iagttage uden forslag fra tilskuere.                  

    B. Bud fra tilskuere: Hvad er det vi ser, hvordan kan vi se det ? ( Kropssprog)

   C. Tilskuerne bud på figurens tankebobel. ( gå bagved figuren og udtale figurens tanke)

   D. Figurens egen talebobel.