Inspiration til sfo-klub –projekt

Øvelser og spil med fokus på kropssprog, improvisation og masker

 

Opvarmning:

                      Fysisk opvarmning af kroppens ”byggeklodser”: Hoved, skuldre/arme, torso, bækken,                       ben/fødder

                      Kroppen som ”byggesæt”. Udtryksgiver. At bruge sin krop som fortæller.

 

Forvandlingscirkel:

                      I Cirkel.

                       Send et ansigtsudtryk videre. Tag imod/imiter og forandr det mens du vender dig mod                       den næste i cirklen. Fortsættes hele vejen rundt.

                      Næste runde: Et helt kropsudtryk på samme måde.

                      Næste runde: et helt kropsudtryk med lyd/stemme

                      Næste runde: En smalet fortælling af de enkelte krops og stemmeudtryk

                      Næste runde: ? Find selv på !

 

Improvisationscirkel:

                      Parvis ind i kredsen med et kort spil.

                      STOP ! Den ene går ud, den anden bliver i den frosne position.

                      En ny deltager kommer ind og forvandler til en helt anden situation/tid/sted.

                      STOP ! den ”ældste” ud ny ind, som forvandler. OSV

                      VIGTIGT: Hurtige skift, så spillet ikke går død.

                      Lad ikke dine kammerater i stikken derinde !

 

Kropssprog:

Hvilke figurer skaber forskellige kropsholdninger ?

Enkeltvis:        Skab figur udfra eksperiment med kroppens byggeklodser.

                      Sæt stemme på. Lav stilstand og bevægelse.

                      Møder mellem de enkelte figurer.

                

Follow John”: I række efter hinanden.

                         Alle vælger en sang, som passer til vedkommendes figur.

                         1 mand viser sin figur med sangen. Alle gentager så nøjagtigt som muligt og falder          ind i sangen. 1.mand går bagest i rækken og det er næstes tur.

Status:

                      Arbejde med status høj, lav og disses kropslige kendetegn

                     Bevæg dig med høj status i rummmet. Hvilke mennesker har høj status ?

                      Bevæg dig i rummet med lav status. Hvem mennesker har lav status ?

                      Status skift: F.eks: Mødet mellem skoleinspektør og forælder ---- som viser sig at have                                              en pinlig fortid…

 

Maskearbejde:

Vi brugte læder halvmasker, men alle maskertyper kan anvendes.

( Gips, pap, papir, karton, plastik)

Masken er karakteriseret ved, at vi kan skifte identitet. Krop og maske skal passe sammen for at være troværdigt.  

 

Grundregler:   Adskil privatperson og figur.

                      Når du ifører dig masken, så sørg for at lave en overgang til figuren. ( Se på masken – ifør dig den = overgang til figurens kropsholdning og vejrtrækning- spil- affør dig          masken.

                      Vær aldrig privat/almindelig med masken på, det berøver den dens magi.

                      Masken fører an, når maskefiguren bevæger sig.

 

Arbejde med at skabe figur med masken;

                      1. Lederen demonstrerer arbejdet med at bygge en troværdig figur op ud fra masken    med kroppens byggeklodser.Deltagerne er”spejl”.

 

                      2. I grupper af 2-3 skiftes man til at skabe figur udfra kroppens byggeklodser og være                           ”spejl”. Sæt også stemme på figuren.

                          Maskespilleren ser tilk sidst sin figur i spejlet.

                          Alle prøver.

                          Selv om det er den samme maske vil figurerne være vidt forskellige.

 

3        Se hinandens figurer.

      Komme ud bag skærm. TAG ( stilstand)

      Gå på foran skræmen. TAG . Gå ud. Med stemme.

       Regler: Masker er frontale og kræver frontalspil.

                    Husk stilstand. At fremstille en figur består af både bevægelse OG            stilstand. Ligesom musik består af lyd og stilhed.

                            Hvad er det for nogen figurer, vi møder ?

                            Hvad karakteriserer dem ?

                            Hvilke historier begynder at vokse frem ?

 

                      4: Lade 2 figurerne mødes fra hver sin side af skærmene ( nåede vi ikke)                                              

                      5. Skab spil ud fra ting:

                      Gruppe 1: En stige + gruppens karakterer

                      Gruppe 2: Et busstoppested + gruppens karakterer.

 

Litteratur til inspiration:

Niels Holck m.fl: Praktisk håndbog til undervisning i drama og teater. Dafolo 1998( Bla. s.46-49: ”Status”)

 

Ekstrand og Janzon: Drama- og teaterleg med de små. Drama 2000

 

Niels Damkjær: Teaterworkshoppen . Drama  2004( bla. s.29 ”billed og lydteater med eventyr”m.m.m)