2. semester

 

Ugenummer

Indhold. Musik, drama og teater i pædagogisk perspektiv.

Lærertimer

6

Pædagogisk arbejde i vuggestuer. Planlægning, udførelse og evaluering

 

7

----do-----

 

8

----do-----

 

9

Pædagogisk arbejde i børnehaver. Planlægning, udførelse og evaluering  

 

10

----do----- (Turi alene)

 

11

----do-----

 

13

Pædagogisk arbejde indenfor sfo – klub området. Planlægning, udførelse og evaluering

 

16

----do-----

 

17

----do-----

 

18

Pædagogisk arbejde indenfor specialområdet. Planlægning, udførelse og evaluering

 

20

----do-----

 

21

----do-----

 

22

----do-----

 

23-25 Prøve

 

 

                                                                                                            

 

Målet er, at den studerende kan tilrettelægge forløb under hensyn til varierende forudsætninger og - inspirere og motivere til brug af musikalske, dramatiske og andre udtryksformer.

 

Fagets relation til andre fag eller faglige elementer:

Pædagogik og IIS: Samarbejde omkring arbejdet med de forskellige brugergrupper.